nieuws

Studie IJzeren Rijn langs A67 kost kwart miljoen

bouwbreed

De studie naar de haalbaarheid van een nieuwe spoorlijn parallel aan de snelweg A67 gaat ruim een kwart miljoen gulden kosten.

De uitkomsten van het onderzoek spelen in september een rol bij de definitieve besluitvorming over het toekomstige tracé van de spoorlijn van het Antwerpse havengebied naar het Duitse Ruhrgebied, de zogenoemde IJzeren Rijn. Die lijn ligt er al sinds het einde van de negentiende eeuw, maar is niet meer in gebruik. Enkele jaren geleden begon een discussie om na te gaan of het mogelijk is de spoorbaan weer in gebruik te nemen. In Limburg zou dat milieuproblemen opleveren. Het tracé loopt namelijk dwars door Weert en Roermond en doorsnijdt het natuurgebied De Meinweg. Verkeer en Waterstaat heeft inmiddels een trajectnota en een milieueffectrapportage in gang gezet, met de bedoeling de voor- en nadelen van verschillende alternatieve varianten op een rijtje te zetten. Noord-Brabant en Limburg hebben een eigen plan op tafel gelegd: een goeddeels nieuwe IJzeren Rijn parallel aan de A67, de snelweg van Antwerpen naar Venlo. Aanvankelijk leek dat plan weinig kans van slagen te hebben, onder meer omdat het duurder is dan de andere alternatieven. Later besloot Verkeer en Waterstaat er toch serieus naar te kijken. Een consortium van de bureaus BCI, DHV, Holland Railconsult en IVV Aachen onderzoekt de komende maanden onder leiding van Buck Consultants International de haalbaarheid. Het ministerie en de beide provincies delen de kosten van dat onderzoek.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels