nieuws

Straalgrit geschikt voor hergebruik

bouwbreed

Straalgrit wordt in de praktijk nog weinig hergebruikt. Tijdens een praktijktest aan een stalen brug over de Maas was de verwachting dat hergebruik van straalgrit geen negatieve effecten zou hebben op de nadien aangebrachte verflaag. Tussenresultaten drie jaar na de test bevestigen dit.

Grote staaloppervlakken worden in Nederland gestraald om roest, verf en vervuiling te verwijderen. Met het stralen krijgt het staal een oppervlakteruwheid die het geschikt maakt als ondergrond voor opbrengen van een verfsysteem. Bij onderhoud wordt als straalmiddel vooral smeltslakgrit gebruikt. De afvalstroom van gebruikt straalgrit neemt de laatste jaren weliswaar af, maar bedroeg drie jaar geleden nog zo’n 40.000 ton. Regels van de overheid uit 1996 houden in dat gebruikt grit alleen mag worden gestort als het niet reinigbaar is.

Veldproef

In opdracht van het ministerie van VROM doet het Centrum voor Onderzoek en Technisch Advies (COT) sinds 1997 onderzoek naar hergebruik van eenmalig straalgrit. Alhoewel in laboratoriumproeven en een veldproefexpositie is aangetoond dat hergebruik een reële mogelijkheid is, wordt straalgrit in de praktijk nog nauwelijks toegepast.

Bij het onderhoud in 1997 van de brug in de provinciale weg over de Maas bij Hedel is praktijkonderzoek gedaan. Drie gelijke vlakken van elk circa 450 vierkante meter zijn blank gestraald met drie verschillende gritsoorten. Deze waren samengesteld uit nieuw en gebruikt grit. Meetresultaten gaven aan dat hergebruik van grit geen invloed heeft op de werkvoortgang en op de ruw- en reinheid van het oppervlak dat wordt behandeld. Op het blanke staal is een verfsysteem aangebracht van twee lagen roestwerende epoxy primer (totale droge laagdikte 160 micrometer) en twee lagen high build epoxy dekverf (totale droge laagdikte 240 micrometer).

Hechting

Het verfsysteem op de brug is elk jaar geïnspecteerd. Na drie jaar zijn geen verfdefecten waargenomen. Er is geen corrosie, blaarvorming, poederen of barstvorming opgetreden. Evenmin is afbladderen geconstateerd. Op alle drie proefvakken is de hechting van het verfsysteem nog steeds zeer goed, ongeacht de gebruikte gritsoort.

Voor het hergebruik is het gereinigde, gedroogde en gezeefde grit bijgemengd met grof grit om de korrelgrootteverdeling weer op het uitgangsniveau te brengen. Hiervoor was circa 80 procent grof grit nodig. Eigenlijk is het dus beter om te spreken van het mengen van gebruikt grit met nieuw grit dan hergebruik van grit. Uit de meetgegevens tot nu toe concludeert het COT dat hergebruik van straalgrit geen negatieve effecten heeft op de duurzaamheid van het verfsysteem. De jaarlijkse inspecties gaan door tot 2003.

Op het proefvak voor gerecycled, gezeefd grit is drie jaar na applicatie nog geen corrosie vastgesteld.

Reageer op dit artikel