nieuws

Slordige bouwplaatsen teisteren trappensteller

bouwbreed Premium

De soms bedroevende omstandigheden op bouwplaatsen verzwaren het werk van trappenstellers dusdanig dat de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) scherpere stel- en montagevoorwaarden gaat stellen. Aannemers die zich daar niet aan houden, lopen het risico geen trappen geleverd te krijgen.

Uit een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden binnen de sector is gebleken dat de fysieke belasting van trappenstellers drastisch omlaag moet. Niet alleen het tillen en dragen van zware trappen zorgen voor een te hoge lichamelijke belasting bij trappenstellers, ook ongunstige werkomstandigheden dragen daaraan bij.

“Weersomstandigheden die een bouwplaats moeilijk bereikbaar en glibberig kunnen maken; woningen die nog niet dicht zijn, waardoor kou en wind vrij spel hebben en een snelle afkoeling van de spieren veroorzaken; steigers die een rechtstandige toegang tot de woning beletten en kruip-door-sluip-door bewegingen met de zware gewichten tot gevolg hebben”, somt algemeen secretaris J. Douma van de NBvT op.

Omdat de omstandigheden op de bouwplaats buiten de invloedssfeer van de trappenfabrikant ligt, heeft de NBvT de montagevoorwaarden aangepast. In het belang van de trappenstellers maar ook in het belang van de kwaliteit van het eindproduct, zegt de werkgeversorganisatie.

“De voorwaarden zijn niet helemaal nieuw. Maar ze worden wel aangescherpt”, aldus Douma. Hij kan niet aangeven in welke staat een bouwplaats precies moet verkeren, wil een trappensteller rechtsomkeert maken. “Een harde grens is niet te stellen, maar er komt een moment dat trappenstellers zullen zeggen ‘hier kunnen we niet werken, we keren terug naar onze uitvalsbasis’.”

In de voorwaarden wordt gesteld dat de afnemer moet zorgen voor een behoorlijk berijdbaar bouwterrein en losmogelijkheden dicht bij de toegang van de woning. De woning zelf moet goed toegankelijk zijn en de plek waar het stel- en montagewerk wordt uitgevoerd voldoende schoon en veilig. Steigers moeten zodanig zijn geplaatst dat ze een goede toegang niet belemmeren, meterputten moeten bovendien deugdelijk zijn afgedicht. Ten slotte moet worden voorkomen dat veiligheid van het werk van de trappenstellers in gevaar wordt gebracht door andere bouwactiviteiten in de woning.

De verbetering van de arbeidsomstandigheden wordt volgens Douma ook op andere vlakken gezocht. Zo hebben trappenstellers zelf ‘bokjes’ uitgevonden die zware trappen bijsteunen. Momenteel wordt er door de sociale partners ook gewerkt aan een arbo-convenant. Dit convenant betreft weliswaar de timmerindustrie als geheel, maar zal ook specifiek betrekking hebben op de trappenstellers. Op dit moment vindt er een nulmeting plaats.

In de Nederlandse bouw werken ongeveer 130 trappenstellers bij zo’n vijftien bedrijven.

Fysieke belasting werknemers moet flink omlaag

Reageer op dit artikel