nieuws

Sanatorium Zonnestraal herkrijgt oude luister

bouwbreed

Volgende maand wordt in Hilversum een begin gemaakt met de restauratie van het voormalige sanatorium/ziekenhuis Zonnestraal.

Voor deze operatie heeft de eigenaar, Stichting Loosdrechtse Bos (SLB), naast de 40 procent overheidssubsidie, bij staatssecretaris Van der Ploeg een aanvullende financiële ondersteuning van zes miljoen gulden in de wacht gesleept. De totale restauratie van het zwaar vervallen monument, dat is voorgedragen voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst van Unesco, kost 40 miljoen gulden.

SLB heeft van de gemeente tevens toestemming gekregen omop het landgoed zo’n vijftig zorgappartementen te bouwen. De opbrengst hiervan maakt restauratie van de monumentale gebouwen van architect Jan Duiker op het terrein mede mogelijk.

Voorwaarde voor de subsidie en de te bouwen zorgwoningen is dat zowel de monumenten als de nieuwbouw een medische bestemming krijgen. Ook bij doorverkoop van de appartementen dienen de nieuwe eigenaren over een medische indicatie te beschikken.

Lagen

Aanvankelijk bestond het idee de appartementen in twee lagen te bouwen. Gemeente en SLB zijn het inmiddels eens over bouwen in vier lagen. Hierdoor neemt de nieuwbouw een kleiner oppervlak van het landgoed in beslag. Zo wordt 2500 vierkante meter gespaard van het bos, dat grenst aan het natuurgebied Hoorneboegse Heide. De appartementen komen naast het reeds bestaande verpleeghuis Zonnehoeve te staan.

Van de historische panden zullen eerst de buitengevels worden aangepakt. Het hoofdgebouw en de bijbehorende barakken worden daarna in oude luister hersteld. Pas later wordt het compleet verkommerde Dresselhuys-paviljoen onder handen genomen. De ingrijpende restauratie zal ongeveer een jaar in beslag nemen.

Reageer op dit artikel