nieuws

Ruimtelijk Planbureau per 1 januari 2002

bouwbreed

Met de bedoeling de ruimtelijke ordening in Nederland te versterken, gaat per 1 januari 2002 het Ruimtelijk Planbureau van start. Het kabinet wil dat dit nieuwe planbureau vanuit een onafhankelijke positie bijdraagt aan een betere besluitvorming en beleidsontwikkeling.

Het Rijk beschikt hiermee over vier onafhankelijke planbureaus, die gezamenlijk de vier facetten van overheidsbeleid bestrijken: economie (CPB), ecologie (Natuur- en Milieuplanbureau), sociaal-cultureel (SCP) en ruimte.

Ten opzichte van de andere planbureaus krijgt het Ruimtelijk Planbureau een gelijkwaardige positie. De minister van VROM wordt de verantwoordelijke minister. Het bureau zal intensief samenwerken met verschillende kennisinstituten in Nederland en waar nodig zelf wetenschappelijk onderzoek verrichten.

Reageer op dit artikel