nieuws

Rotterdam CS financieel nog hoogst onzeker

bouwbreed

De plannen voor het centraal station van Rotterdam zijn spectaculair en zien er – met negen gigantische champagneglazen – feestelijk uit, maar de financiële kant van het verhaal is nog lang niet rond. Voor de uitwerking van het Masterplan dat het Britse stedenbouwkundig bureau Alsop & Störmer deze week presenteerde, hopen de samenwerkingspartners in de eerste plaats op een forse bijdrage van het rijk. Rodamco Nederland doet als ontwikkelaar niet meer mee.

Het afhaken van Rodamco Nederland houdt verband met het nieuwe belastingstelsel. Gezien de zwaardere fiscale lasten ziet Rodamco zich gedwongen zijn ontwikkelende activiteiten af te stoten. Rodamco blijft wel betrokken als belegger. Voor de voortgang van het project heeft dat geen gevolgen, zegt projectleider Leon van Hoof. Andere ontwikkelaars staan te trappelen om mee te doen. Het totaal te realiseren vastgoed-programma bedraagt 641.000 vierkante meter.

Tussen 2003 en 2018 zal in het totale project een investering nodig zijn van ongeveer 4,7 miljard gulden. Met name btw en vennootschapsbelasting zijn daarin volgens de Rotterdamse wethouder Hans Kombrink ‘een lastig verhaal’. Hij gaat uit van een bedrag van driehonderd miljoen gulden aan btw op de bouw van de openbaar vervoersterminal. De bouw van dit complex met drie niveaus moet uiterlijk in 2003 van start gaan. Omdat behalve de NS het Rijk mede-opdrachtgever is voor de bouw, is Rotterdam in onderhandeling om een aanzienlijk bedrag uit Den Haag los te krijgen. Het rijk heeft al 520 miljoen gulden beloofd, Kombrink hoop op een hogere rijksbijdrage uit het potje voor ‘nieuwe sleutelprojecten’. Rotterdam is, volgens een Rijksbesluit, de eerste en belangrijkste halteplaats voor de HSL. Het plan Rotterdam Centraal moet Nederland een aansprekende entree geven voor buitenlandse reizigers. In de nieuwe mobiliteitsterminal wordt bovendien een voorname plaats ingeruimd voor RandstadRail, het openbaar vervoersnetwerk dat een razendsnelle verbinding moet gaan vormen met de rest van de Randstad. Gezien het boven-Rotterdamse belang, denkt Kombrink dat hij met een claim van enkele honderden miljoenen sterk staat in Den Haag.

Hofpleinkwartier

Stedenbouwkundig gezien ligt met het Ontwerp Masterplan na een jaar beraadslagen een doortimmerd plan op tafel. Het plan trekt de twintig hectare rond het huidige treinstation bij het stadscentrum en haakt in op structuren en ontwikkelingen elders in de stad. Zo wordt de Delftsestraat – nu nog het straatje achter de toren van Nationale Nederlanden – een serieuze ontsluitingsroute die dwars door het Hofpleinkwartier een doorgaande route vormt richting Blaak. Aan de westkant ontstaat een doorgangsweg richting Van Nelle-fabriek. De zone achter het Hofplein, die sinds het oorlogsbombardement nooit echt weer tot leven is gekomen, krijgt veel (super) hoogbouw en wordt weer onderdeel van de stad door over de sporen heen te bouwen. De spoorbanen scheiden het gebied nu af van het centrum. Om de laan mogelijk te maken worden diverse panden in het gebied gesloopt. Het stationspostkantoor kan wel behouden blijven.

Richting Lijnbaan en Museumpark ontstaat een nieuwe route vanaf het ‘Balkon’ van de mobiliteitsterminal. Het balkon – de overkapping van de terminal, maar tevens een representatieve looproute – daalt met een lichte helling neer tot nabij het Schouwburgplein. Over de heringerichte Westersingel ontstaat een logische wandelroute richting Museumpark. De verschillende lagen van de terminal, die onderling diverse verbindingen krijgen, geven ruimte voor meer doorgaande routes van noord naar zuid voor voetgangers, fietsers, auto’s, bussen en trams. Het huidige station en de sporen zijn nu nog een onneembare hindernissen. Vanaf het reizigersplein op niveau 1 zijn alle vervoersvormen gemakkelijk en snel bereikbaar. De verbreding van de tunnel onder de sporen van 8 naar 25 meter maakt behoud van het huidige stationsgebouw onmogelijk.

De ‘champagneglazen’ worden de ‘icoon’ van het project. Ze moeten publieks- en verblijfsfuncties krijgen. William Alsop: “Studies zeggen dat Rotterdam Centraal jaarlijks 78 miljoen reizigers te verwerken krijgt. Zo’n plaats moet meer zijn dan alleen een mobiliteitshub. Het moet een plek zijn waar ze terug willen komen en waar ze andere mensen kunnen ontmoeten.”

Volgens architect William Alsop moeten de immense champagneglazen plaatsen worden waar reizigers niet alleen aankomen en vertrekken, maar waar ze graag terugkomen om andere mensen te ontmoeten.

Reageer op dit artikel