nieuws

RO-inspectie druk met corrigeren

bouwbreed

Gemeenten maken veel fouten bij de uitvoering en handhaving van de ruimtelijke regelgeving. Onderzoek van de Rijksinspectie laat zien dat in 80 procent van de onderzochte gevallen missers zijn gemaakt. Dat schrijft minister Pronk aan de Tweede Kamer over de activiteiten van de inspectie ruimtelijke ordening in 2000.

In deze rapportage staan de resultaten van inspectieonderzoeken naar de uitvoering van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) door gemeenten. Hieruit blijkt dat in viervijfde van de afgeronde onderzoeken de inspectie van mening is dat de WRO beter moet worden nageleefd.

Pronk vindt het wel positief dat gemeenten waar de inspectie problemen aantreft meestal de conclusies van de inspectie delen, de aanbevelingen overnemen en concrete plannen maken om de uitvoering van de wet en de handhaving te verbeteren. Dit jaar wil de minister het toezicht van de inspecties ruimtelijke ordening op gemeenten verder opvoeren.

Het toezicht op de uitvoering en handhaving door gemeenten is in 2000 verder geïntensiveerd. De inspectie ruimtelijke ordening is bij 57 gemeenten een onderzoek gestart naar de manier waarop zij de Wet Ruimtelijke Ordening uitvoeren en hun plicht tot handhaving nakomen (in 1998 en 1999 waren dit er 13 respectievelijk 50).

Bestemmingsplan

Het gaat dan bijvoorbeeld om de actualiteit van bestemmingsplannen, de correcte toetsing van bouwplannen aan het bestemmingsplan, en de correcte toepassing van vrijstellingsprocedures. Als na het onderzoek blijkt dat de uitvoering van de WRO te verbeteren is, stelt de gemeente een plan van aanpak op om de uitvoering van de wet en de handhaving te verbeteren.

De inspectie keurt deze plannen goed en voert, zeker in ernstige gevallen, na verloop van tijd een herhalingsonderzoek uit. Uit de afgeronde onderzoeken blijkt niet dat bepaalde type gemeenten (groot of klein, stedelijk of landelijk) sterk dan wel zwak naar voren komen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels