nieuws

Randmeren voor 86 miljoen heringericht

bouwbreed Premium

Herinrichting van de randmeren van Kampen tot Nijkerk kost in de komende acht jaar bijna 86 miljoen gulden. Vier ministeries nemen driekwart van dit bedrag voor hun rekening. De rest van het geld moeten de betrokken gemeenten, de waterschappen en de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland betalen.

Dat staat in de notitie Integraal Inrichtingsplan Veluwerandmeren, dat Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben vastgesteld. Het is de bedoeling dat de randmeren in 2010 een logisch geheel vormen met ruimte voor natuur, cultuur, toerisme en recreatie.

Het Drontermeer, het Veluwemeer, het Wolderwijd en het Nuldernauw vormen samen sinds 1956 de randmeren.

Reageer op dit artikel