nieuws

Railinfrabeheer mag gronddepot aanleggen

bouwbreed Premium

GS van Gelderland heeft besloten de Regio Midden Oost van NS Railinfrabeheer BV ten behoeve van de aanleg van de Betuweroute vergunning te verlenen voor de exploitatie van een gronddepot. De vergunning is vijf jaar geldig en heeft betrekking op een depot voor tussenopslag in Buren voor schone en licht verontreinigde grond (categorie-1-bouwstof). De opslagcapaciteit bedraagt 121.500 kubieke meter.

Voorwaarde is dat NS Railinfrabeheer zesenhalve meter boven maaiveldniveau een grondwal aanlegt om geluidshinder te beperken. Een inwoonster van Buren wilde deze geluidswal op 75 meter afstand van haar huis hebben, maar die eis is afgewezen. De geluidsbelasting zou dan verergeren.

Reageer op dit artikel