nieuws

PUO zet zich in voor beter octrooisysteem

bouwbreed Premium

Het octrooi staat praktisch synoniem voor het beschermen van een uitvinding en voorkomen van namaak. Maar naast kennisbescherming biedt een octrooi ook de mogelijkheid om kennis te nemen van een uitvinding. Mede hierom is het Platform Universitair Octrooibeleid (PUO) geïnstalleerd.

Het PUO zal de komende jaren werken aan de ontwikkeling van aanbevelingen voor het te voeren universitair octrooibeleid en aan het uitwisselen van ervaringen ten aanzien van dit beleid. De twee doelstelling van het PUO zijn: het bijdragen aan een beter gebruik van het octrooisysteem door universiteiten en het bevorderen van de aandacht van het octrooisysteem in de leerplannen van de opleidingen.

Om kennis intensiever te benutten moet kennis toegankelijker zijn. Octrooien spelen daarin een cruciale rol. Het Bureau voor de Industriële Eigendom is uitvoerder van het Nederlandse octrooisysteem en draagt zorg voor de octrooiverlening en verspreiding van kennis die in de octrooiliteratuur ligt opgeslagen.

Reageer op dit artikel