nieuws

Pannerdensch Kanaal ondertunneld

bouwbreed Premium

Vanuit een Zeppelin is goed te zien hoe de Betuweroute het Pannerdensch Kanaal met een geboorde tunnel gaat kruisen. De geplande tunnel heeft een lengte van 2680 meter inclusief de toeritten en bestaat uit twee buizen. Door de tunnel blijft het natuurgebied Gelderse Poort intact. De uitvoering van het project is in handen van de Aannemerscombinatie Comol Tunnelbouw Pannerdensch Kanaal VOF. De deelnemende partijen zijn Welling, TBI, CFE (B), Dumez (F) en Campenon Bernard (F). Door het hoge water is de uiterwaard onder water gelopen. De ringdijk om het werkterrein is met het oog op hoge waterstanden aangelegd en bewijst in de eerste periode van hoogwater al zijn functie. Binnen de ringdijk wordt de startschacht voor de boormachine aangelegd.

In het najaar begint het boren van de eerste buis van de tunnel. Deze buis wordt in negen maanden geboord met een slurry-boorschild. Bij dit type boorschild wordt de ontgraven grond vermengd met bentoniet. Het mengsel van grond en bentoniet vormt een pap die wordt weggepompt. De tweede buis zal in de loop van 2002 worden geboord. Deze buis wordt in zes maanden geboord.

Aan de linkerzijde van de winterdijk wordt de gesloten toerit van de tunnel aangelegd met de ‘cut and cover’ methode.

Reageer op dit artikel