nieuws

Onderzoekschool Bouw

bouwbreed

In Cobouw (1 oktober 2001) plaatst u opnieuw een interview met prof. Sevil Sariyildiz. Dat artikel roept een foutief – althans uiterst eenzijdig – beeld op van de Onderzoekschool Bouw.

Mijn kundige collega Sariyildiz van de faculteit Bouwkunde in Delft voert in het interview een pleidooi voor het inrichten van een landelijk instituut voor informatie-, communicatie- en kennistechnologie (ICTK) in de bouw.

Ik vind dat een uitstekend initiatief. Het bedrijfsleven, de overheid, de onderzoekinstellingen en universiteiten moeten hun krachten bundelen. Maar mijn collega zet haar stelling kracht bij met een onaardig verhaaltje over de landelijke Onderzoekschool Bouw.

De school zou zich alleen nog maar bezig houden met mechanica en civiele techniek. Dat is niet aardig naar de collega’s van Bouwkunde in Eindhoven die met tien promovendi deelnemen. Ook de Delftse collega prof. Ch. F. Hendriks doet met een stevig aantal promovendi mee, in een programma voor duurzaamheid. En collega Sariyildiz, ziet – als zij ICTmist – de vele promovendi van prof. F.P. Tolman over het hoofd.

Inderdaad is de Onderzoekschool Bouw eerder breder van opzet geweest. Maar het bestuur van haar eigen faculteit besloot een paar jaar geleden niet langer deel te nemen.

Ik heb goed nieuws. De gezamenlijke bouwfaculteiten in Delft, Eindhoven en Twente zijn juist bezig de krachten te bundelen op het gebied van procesinnovatie in de bouw en dat willen ze doen met de Onderzoekschool Bouw als bedding. Er gaat iets moois ontstaan, in samenwerking met CUR, SBR, CROW en ISSO. Ook ICT en kennistechnologie zijn daarvoor hard nodig. Ik zie uit naar de nieuwe samenwerking met Sevil!

Reageer op dit artikel