nieuws

Moeders in de bouw?

bouwbreed

Vrouwen en zorg, mannen en zorg, het is steeds vaker een item, ook in de bouw. Hoe combineer je werk en kinderen, meer specifiek, hoe doe je dat als bouwvakker? Naar schatting negentig procent van de bouwvakkers is vader. Dat leidde in het verleden nauwelijks tot problemen op het werk, behalve wanneer een partner ziek was, of ernstiger, overleed. Dan bleek vaderschap in combinatie met het bouwvak een groot knelpunt.

Vrouwen houden zich over het algemeen eerder dan mannen bezig met de vraag hoe werk en kinderen te combineren. Onder vrouwelijke bouwvakkers is dat niet anders, zo blijkt. Uit onderzoek van het Servicepunt vrouwen in de bouw (per 1 april: Bouwradius, Servicepunt vrouwen in de bouw) blijkt dat de mogelijkheden om werk en kinderen te combineren veel bouwvrouwen bezighoudt. Hoe gaat het met de terugkeer na de zwangerschap? Kan ik parttime werken? Negentig procent van de twintig ondervraagde vrouwen heeft geen kinderen. Kortom, moeders zijn op de bouwplaats nog tamelijk ongebruikelijk. Recente geluiden van de bouwplaats maken duidelijk dat bouwwerkgevers van vooral jonge mannen de vraag krijgen of zij een dag minder kunnen werken als hun vrouw zwanger is. Veel mannen hebben een buitenshuis werkende partner. Die wil de zorg voor het kind graag delen om te kunnen blijven werken. In toenemende mate willen ook mannen die zorg delen.

De Europese Unie (EU) erkent sinds kort dit streven. Voorheen was het

beleid vooral gericht op toetreding van vrouwen tot de arbeidsmarkt. Om mannen in staat te stellen hun loopbaan in evenwicht te brengen met hun gezinsverantwoordelijkheid, propageert de EU nu ook ‘vadervriendelijk’ beleid. Daarbij gaat het om een goede balans tussen werk en privé. Uit internationaal onderzoek blijkt dat het belangrijkste kenmerk van een aantrekkelijke baan. Mogelijkheden om werk en kinderen goed te combineren worden onder meer geboden door goede kinderopvangregeling en parttime werken. Beide zijn nog niet vanzelfsprekend in de bouw. Maar liefst de helft van de werkgevers in de sector geeft aan geen kinderopvangregeling te hebben, terwijl de cao daar wel in voorziet, zo blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als belangrijkste reden voeren de werkgevers aan dat werknemers er geen behoefte aan hebben. In de bouw is zij ook nog niet groot, maar zij groeit, mede omdat steeds meer bouwvakkers een werkende partner hebben. De nieuwe bouw-cao maakt het werkgevers makkelijker kinderopvang aan te bieden. Onder de oude cao was een individuele regeling van kracht. De nieuwe cao voorziet in de financiering van een collectieve kinderopvangregeling. Werkgevers dragen hiervoor 0,1 procent van de loonsom af. U kunt nu veel gemakkelijker opvang aanbieden. Een uitvoeringsinstelling regelt de opvang en u bent van de rompslomp af. Wat parttime betreft-. Dat onderwerp ligt gevoelig bij de meeste bouwbedrijven, zo blijkt uit publicaties en gesprekken. Maar langzamerhand wordt duidelijk dat u, wilt u uw werknemers aan u blijven binden, niet meer om parttime werken heen kunt.

Ten slotte: vaders en moeders in de bouw, dat moet toch kunnen?

Reageer op dit artikel