nieuws

Minister verbiedt Almere buitendijkse bouw

bouwbreed

Almere krijgt geen toestemming voor de bouw van woningen op locaties in het IJmeer. Dat blijkt uit een brief van minister Pronk van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) aan de gemeente.

De bewindsman reageert hiermee op het startdocument voor het nieuwe structuurplan van Almere, dat hij in de zomer van vorig jaar kreeg toegestuurd. Pronk reageert pas zo laat omdat hij eerst zijn Vijfde nota voor de ruimtelijke ordening gereed wilden hebben.

De minister van VROM acht het buitendijks bouwen in strijd met het huidige en het toekomstige beleid. Hij verwijst in dit verband onder meer naar de Nota waterbeheer 21ste eeuw. Daarin wordt juist gepleit voor het creëren van meer ruimte voor water. Het opslokken van waterbergingscapaciteit door nieuwe woonwijken moet worden tegengegaan.

Wethouder Halbesma, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening in Almere, kan vooralsnog leven met het verbod op buitendijks bouwen. Hij denkt echter wel dat de discussie in de toekomst opnieuw zal oplaaien, omdat juist aan de Amsterdamse kant van zijn gemeente veel behoefte is aan ruimte.

Almere kan in de visie van Pronk uitgroeien tot een stad die in 2030 tweemaal zoveel inwoners heeft als nu (152.000). Met name richting Amsterdam en later ook Hilversum/Utrecht moet de stad uitbreiden. Vooralsnog vindt Pronk groei in de richting van Amersfoort en Nijkerk ongewenst.

Moeilijk

Pronk pleit in zijn brief aan Almere voor een meer stedelijke invulling van de oostkant van de stad. Daar zou de bebouwing meer moeten worden geconcentreerd. De minister denkt aan vijftig woningen of meer per hectare. Wethouder Halbesma denkt dat dat moeilijk wordt. Hij wil wel verdichten in de stadsdelen Pampus en Poort. Voor de oostkant (Hout) zijn echter de plannen al zo goed als klaar. Daar wordt gemikt op 32 tot 36 huizen per hectare.

De wethouder is blij met de opvatting van Pronk dat Almere een volwaardige positie moet krijgen in de Deltametropool met hoogwaardige transportassen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om de capaciteit van bestaande railverbinding (Flevolijn) uit te breiden. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van een geheel nieuwe railverbinding met Amsterdam onder of boven het IJmeer. Die zou volgens wethouder Halbesma deel kunnen uitmaken van de Zuiderzeelijn. “Voorwaarde is dan wel dat er tussen Almere en Amsterdam meerdere stops komen.”

Reageer op dit artikel