nieuws

Minister tegen volbouwen van netwerksteden

bouwbreed

De toekomstige netwerksteden mogen niet volledig worden volgebouwd. Tussen de kernen die deel uitmaken van hetzelfde netwerk, moeten aanzienlijke open ruimtes blijven. Dit betoogde minister Pronk van VROM deze week in de Tweede Kamer bij de behandeling van de Vijfde nota voor de ruimtelijke ordening.

Tijdens het debat deed hij een poging meer duidelijkheid te scheppen over de term ‘netwerkstad’, in de Vijfde nota geïntroduceerd om het ruimtegebruik beter te kunnen beïnvloeden. De Tweede Kamer mist in de nota duidelijke criteria waaraan de netwerken van steden moeten voldoen. PvdA-Kamerlid Duivesteijn vroeg zich hardop af of de minister niet beter kan aangeven dat hij gewoon bezig is met het creëren van megasteden.

Delen

Pronk weigert de benaming megastad te hanteren. Hij ziet het creëren van netwerken vooral als een mogelijkheid de vraag naar ruimte te bundelen. Hij wil voorkomen dat elke gemeente zijn eigen regionale bedrijventerrein aanlegt, met als gevolg dat veel meer ruimte nodig is. Hetzelfde geldt voor allerlei andere voorzieningen. Netwerksteden moeten die voorzieningen zoveel mogelijk delen en bij het maken van plannen zoveel mogelijk uitgaan van intensief ruimtegebruik. Voorwaarde voor het slagen van die opzet is volgens Pronk een goede infrastructuur en een veel beter openbaar vervoer.

De Deltametropool, waarvan de vier grote steden en Almere deel uitmaken, ziet Pronk ook niet als een soort Londen, maar als het grootste netwerk van steden van Nederland. “Het is zeer opmerkelijk dat nu voor het eerst Amsterdam en Rotterdam om de tafel zitten om gezamenlijk te praten over hun ruimtebehoefte.”

Het beter ordenen van de ontwikkeling van bedrijventerreinen vindt Pronk van groot belang. Daar waar het in Nederland een rommeltje is geworden, komt dat volgens hem vooral door de ongecontroleerde bouw van bedrijfspanden. Met de ontwikkelingen in de woningbouw heeft hij op dat punt veel minder moeite.

Bouwinspanning

Pronk maakte de Kamer duidelijk dat in het gebied van de Deltametropool bovenop het huidige Vinex-programma nog een aanzienlijke bouwinspanning nodig is. Hij sprak van 800.000 woningen waarvoor nog ruimte moet worden gevonden. Eenderde moet door middel van verdichting in de bestaande stadswijken worden gerealiseerd. Eveneens eenderde moet worden gesitueerd op de denkbeeldige ring die de steden van de Deltametropool met elkaar verbindt. Het restant moet aan de buitenflanken van de Randstad komen. Pronk heeft in dat verband vooral Almere op het oog. Het schrappen van de bollenstreek als potentiële bouwlocatie vindt de minister niet onoverkomelijk. Hij gaf echter wel aan dat dan elders extra ruimte moet worden gevonden.

Reageer op dit artikel