nieuws

Minderhedenproject in bouw succes

bouwbreed

Het MKB-minderhedenproject, dat allochtonen aan een baan in het midden- en kleinbedrijf moet helpen, lijkt een doorslaand succes te worden. Bedrijven in de bouw-, afbouw-, installatie- en metaalsector meldden al ruim zevenduizend vacatures aan. Daarvan zijn er inmiddels 2250 vervuld.

Wegens succes is de looptijd van het MKB-project verlengd tot het einde van dit jaar. Gestreefd wordt naar nog eens 13.000 nieuwe vacatures voor werkzoekende van allochtone afkomst.

Bedoeling was om voor 1 mei van dit jaar 30.000 vacaturemeldingen vanuit het midden- en kleinbedrijf te verzamelen. Daarvan moeten er 20.000 worden vervuld. MKB-Nederland, Arbeidsvoorziening en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken legden de afspraak vorig jaar vast in een convenant.

Met nog een paar weken te gaan is de eerste doelstelling gehaald: er zijn inmiddels ruim 30.000 vacatures gemeld. De tweede doelstelling – 20.000 vervulde vacatures – is nog niet gehaald. Momenteel zijn er bijna 18.000 werkzoekenden aan een baan geholpen via het minderhedenproject.

Bedrijven in de bouwsector meldden tot nu toe ruim zevenduizend vacatures aan. De metaal was goed voor 3300, de bouw voor 650, de installatie 1500 en de afbouw 575 openstaande functies. In metaal zijn inmiddels – via dit project – 1300 personen aan een baan geholpen, in de bouw 450, in de installatie 300 en de afbouw 200.

Overigens gaat het in lang niet alle gevallen om allochtonen. In eerste instantie wordt bekeken of de gemelde vacature opgevuld kan worden door een werkzoekende van allochtone komaf. Lukt dat niet dan komen ook andere werkzoekende in aanmerking. Gemiddeld wordt 75 procent van de vervulde vacatures daadwerkelijk door een allochtoon ingenomen. In de metaalsector ligt dat percentage hoger, op 80 procent. De bouw komt met 65 procent duidelijk onder het gemiddelde uit.

Positief verrast

Landelijk projectleider R. Slagmolen van het MKB is positief verrast over de behaalde cijfers in de bouw en aanverwante sectoren. “Zeker als je bedenkt dat de ervaringen met soortgelijke projecten in het verleden niet echt goed waren. Het leverde eigenlijk nauwelijks resultaat op”, aldus Slagmolen. “Vooral de metaal is hoger uitgekomen dan we hadden verwacht. Maar ook de bouw doet het lang niet zo slecht met 1650 vacatures en een vervullingspercentage van 25 procent.”

De reden van het succes ligt volgens het MKB in de korte lijnen van de dienstverlening en de intensieve begeleiding. “In veel gevallen is meer ondersteuning nodig dat alleen de koppeling tussen werkgever en werkloze via de computer.” Slagmolen geeft evenwel toe dat de krapte op de arbeidsmarkt ook bijdraagt aan de positieve resultaten. Partijen zijn te meer tevreden omdat het er in het begin niet naar uit zag dat het project zou slagen. In de eerste maanden meldden ondernemers maar mondjesmaat vacatures aan. Slagmolen vindt dat niet gek. “Het heeft toch even tijd nodig, voordat zo’n project bekend is bij iedereen. Dat heeft een maand of vier gekost. Vooral dankzij mond-tot-mondreklame is de bekendheid gegroeid.”

Na lange tijd tegenvallende resultaten gaat het nu eindelijk goed

Reageer op dit artikel