nieuws

Locatie, locatie én bandbreedte

bouwbreed

We kennen allen de oude wijsheid dat voor een ideale vestiging van een bedrijf of particulier drie zaken van belang zijn: locatie, locatie en locatie. In het voortschrijdende informatietijdperk waar wij in zitten, hoor je regelmatig verzuchten dat op z’n minst één van die drie ‘bandbreedte ‘ zou moeten zijn. Dat wil zeggen: voldoende capaciteit op het plaatselijke deel van het internet om databestanden van flinke omvang snel te kunnen ontvangen of versturen. Er zijn zelfs computeradepten die locatie niet langer belangrijk vinden en die drie maal bandbreedte zouden noemen als de belangrijkste factoren om je ergens te vestigen.

Voor stadsplanners en bouwers is dit een factor om terdege rekening mee te houden. De gebruikers van het gebouw dat ze neerzetten eisen straks ook een brede toegangspoort naar het datanetwerk. Vandaag betekent dat minimaal kabelinternet of ADSL. Maar in toenemende mate zullen ook bouwpartijen zelf sneller en betaalbaarder toegang tot het net willen krijgen. Ten minste, als het projectmatig samenwerken via extranet ooit doorbreekt in ons land. Even een korte uitleg voor de nieuwkomers: een projectextranet is een beveiligd deel van het internet waar bouwpartners elkaar informeren over de status van een bouwproject. Dus er staan altijd de laatste tekeningen digitaal klaar, maar ook de notulen van alle bouwvergaderingen, om een paar voorbeelden te noemen.

Geen geduld

In Nederland zijn een flink aantal bouwpartners in langdurige testfasen verwikkeld om deze nieuwe diensten te beoordelen. Aannemers, projectontwikkelaars, een enkel architectenbureau, allemaal kijken ze of ze er wat mee moeten – of kunnen. Eén van de aanbieders van dit soort diensten in Edificium, op de markt met het product CorePak. Sinds vorig jaar lopen een aantal ‘pilot’-projecten. Hoe staat het daarmee?

Rogier van der Bol van Edificium vallen twee zaken in verband met de acceptatie van een projectextranet op. Ten eerste is dat het hierboven al genoemde gebrek aan bandbreedte: “Een aantal deelnemers ervaart dat probleem aan den lijve: ze moeten met een modemverbinding al gauw een halfuur wachten op een tekening van een aantal megabytes. Het geduld daarvoor is er lang niet altijd.”

En als tweede raakt Van der Bol aan een aspect dat eigenlijk losstaat van de automatisering: “Wie vandaag besluit een projectextranet te gaan inzetten, moet niet denken dat het morgen vlekkeloos draait. Behalve de infrastructuur die dus nogal vertragend kan werken, is het organisatorisch al snel moeizaam. Zo gauw er grotere groepen mensen en partijen mee moeten werken, is het maken van afspraken veel belangrijker dan de technologie.”

Dat is eigenlijk een prachtuitkomst: computers, netwerken en programmatuur worden volledig ondergeschikt aan het bouwproces waar ze voor ontworpen zijn, want zo hoort het ook. Niet langer een doel op zich, maar een hulpmiddel.

Tips

Van der Bol heeft daarom de volgende tips bij het inzetten van een projectextranet:

“Let op de organisatie van het project, en vooral op de mensen die het moeten doen. Zij moeten al enige internetervaring hebben, anders kost dat wijsmaken teveel tijd en energie. En tenslotte: duw het niemand door de strot, dat werkt alleen averechts.”

Onlangs is bij een grote bank het project rond de renovatie van het gebouw van het automatiseringscentrum ingericht met Edificium’s projectextranet. Hier is een uitgebreid voortraject gevolgd en veel aandacht besteed aan het inrichten van het extranet naar de behoefte van deze groep gebruikers. Zo waren bijvoorbeeld alle projectpartners tegelijkertijd betrokken bij de opstelling van het programma van eisen – in dit geval niet voor het bouwwerk, maar voor de software. Een aanpak die vruchtbaar lijkt.

Reageer op dit artikel