nieuws

Liever strateeg dan houwdegen als manager

bouwbreed Premium

Ook al is een managementfunctie voor velen een droom, slechts weinigen zijn voor het leiderschap in de wieg gelegd. Wie een voortrekkersrol wil vervullen is in staat hart en ratio te verbinden, medewerkers te enthousiasmeren en te coachen. Een grote mond is mischien voldoende om thuis de baas te spelen, maar wie een geloofwaardige manager wil zijn, heeft meer nodig. Het leiderschap vereist persoonlijkheid.

Zo bezien lijkt het alsof uitsluitend een handjevol ‘uitverkorenen’ tot het management is geroepen. De werkelijkheid is genuanceerder, vinden Frank Zuidinga en Bert de Jong. Zij zijn respectievelijk ‘programme director’ en ‘managing director’ van TSM Business School in Enschede (www.tsm.nl). Het instituut leidt topmanagers op voor onder meer het bouwbedrijf.

Weliswaar heeft niet willekeurig wie het in zich om een vooraanstaande positie te bekleden, maar, stellen ze: “Je kunt een aantal vaardigheden wel ontwikkelen. Dat vereist natuurlijk wel veel inzet, als je dat er niet voor over hebt dan kun je het in dit vak schudden”, aldus Zuidinga.

Twee opleidingen van TSM Business School zijn geknipt voor bouwkundigen die zich willen inzetten om hun grote ambities waar te maken. In de eerste plaats is er een opleiding tot Master of Business Administration (MBA) die speciaal gericht is op de bouw. Daarnaast is er het International Network MBA Programme, dat zich niet uitsluitend op de bouw richt maar waarmee deze bedrijfstak niettemin zijn voordeel kan doen.

Drie fasen

Zuidinga en De Jong onderscheiden drie fasen op de weg naar de top. De ingenieur die vers van de universiteit komt, is een professional die zijn technische kennis gebruikt om problemen op te lossen. In een jaar of drie in de praktijk kan hij zich ontwikkelen tot functional manager. Deze moet andere kennis hebben. Hij wordt niet langer afgerekend op zijn technische ‘know how’, maar onder meer op hoe hij met zijn team omgaat, hoe enthousiasmerend hij is en wat zijn persoonlijke vaardigheden zijn. Daarnaast krijgt hij met bedrijfskundige aspecten te maken.

Werkervaring

Tenslotte is er de general manager. Waar de ingenieur een probleemoplosser is, moet de functional manager degene zijn die het probleem vindt. Hij geeft aan waaraan zijn onderneming in de toekomst gaat werken, daarvoor zijn brancheoverstijgende kennis en inzicht in financieel-economische zaken onontbeerlijk. Hij is geen houwdegen maar een echte strateeg.

MBA voor de bouw leidt op voor dit soort functies in twee jaar tijd. In die periode worden de deelnemers opgeleid in het managen van grote projecten, van tussen honderd en tweehonderd miljoen gulden. “Het zijn de zware jongens die hier komen”, aldus Zuidinga.

Om te worden toegelaten, zijn een afgeronde universitaire opleiding en minstens drie jaar werkervaring nodig. Een comissie beslist over de toelating. In de opleiding ligt de nadruk op de praktijk. Op het programma staan onder meer persoonlijkheidstesten, stress- en risocomanagement, persoonlijk leiderschap en effectiviteit. De Jong: “Je kunt wel een heleboel theorie uit je hoofd leren, maar daarmee kom je er niet. Het gaat niet uitsluitend om hoeveel je weet, maar ook, mischien nog wel meer om wie je bent. Persoonlijkheidsvorming krijgt daarom veel aandacht.”

Vergelijkbare onderdelen zijn opgenomen in het International Network MBA Programme. Dit richt zich op het aantrekken van managementtalent uit het buitenland. “Die opleiding is opgezet vanuit het perspectief van het internationaal opererende bedrijfsleven, zoals Ballast Nedam,” aldus Zuidinga.

Internationaal

Zulke firma’s screenen de wereld naar toptalent. Het gaat daarbij om mensen die internationaal inzetbaar zijn en die kunnen omgaan met cultuurverschillen. Om hen te vinden hebben diverse bedrijven een consortium gevormd dat in nauwe samenwerking met TSM Business School talent opspoort en aantrekt. De deelnemers aan het consortium bepalen het profiel van de kandidaten.

Net als het MBA voor de bouw duurt deze opleiding twee jaar. In die tijd wordt elke topleider in spé zowel geschoold binnen TSM als binnen het bedrijfsleven. “De belangstelling voor het International Network MBA Programme is enorm”, aldus Zuidinga. “Dat geeft ons de mogelijkheid om het beste talent te selecteren.”

De eerst volgende MBA programma’s beginnen in september.

‘Leiderschap vergt meer dan grote mond’

Reageer op dit artikel