nieuws

Kleikorrels vervangen gesinterde vliegas

bouwbreed

Met de ontwikkeling van geëxpandeerde kleikorrels lijkt de productie van lichtbeton veilig te zijn gesteld. De korrels zijn ook geschikt als toeslagmateriaal voor sterke betonsoorten. De korrels vervangen het gesinterde vliegas, dat niet meer wordt geproduceerd.

Vanaf 1 januari 2000 staakte de fabrikant van gesinterde vliegaskorrels haar productie. De oorzaak was een puur financiële aangelegenheid, volgens M. Bloemendal, directeur van de Vliegasunie. “Van overheidswege werd geëist dat de fabrikant zijn opslagterrein overkapte. De kosten hiervoor bleken te hoog om Lytag langer in productie te houden.”

Lytag, dat als toeslagmateriaal voor beton het grind verving, gaf een producent als Orion Beton BV de mogelijkheid om lichtbeton te produceren. Het toeslagmateriaal was niet direct op. Maar Orion zag de bui wel hangen en ging op zoek naar een alternatief.

Milieuvriendelijk

Drs.ing. L.F. Leuver, directeur van Orion: “Ik zag in één klap een strategische grondstof wegvallen. In samenwerking met Argex BV is nu een nieuw product van geëpandeerde klei onder de naam Argex tot stand gekomen, dat nog beter is dan Lytag. Het nieuwe Argex is geschikt voor B45 en hoger. Daarbij is de kleikorrel absoluut milieuvriendelijk.”

Leuver heeft geen octrooiaanvraag voor het nieuwe product lopen: “Ik zie niet in waarom we een milieuvriendelijk product voor onszelf moeten houden. Anderzijds hoop ik in de toekomst een keer te kunnen profiteren van een uitvinding van een collega-producent.”

Er zijn weliswaar geëxpandeerde kleikorrels, bims of lavasteen beschikbaar, die als toeslagmateriaal kunnen dienen. Maar die alternatieven hebben allemaal als nadeel dat ze slechts tot betonsterkten van B25 en B35 geschikt zijn. Volgens S. van Dijk, werkzaam op het laboratorium van Voorbij BV, is alleen Liapor voor sterkere betonsoorten geschikt, maar is prijstechnisch minder interessant.

Restvoorraad

Volgens Leuver zijn alle verplichte toelatingen en KOMO-attesten binnen. Maar het zal nog tot juli duren voor Argex in alle lichtbetonnen producten van Orion wordt toegepast.

Is de voorraad Lytag inmiddels op? Leuver: “We hebben nog een restvoorraad liggen die eerst wordt gebruikt. In noodgevallen zijn we ook bereid om een deel daarvan te verkopen.”

Orion ontving bij het onderzoek naar een nieuw toeslagmateriaal subsidie van Senter, een uitvoeringsagentschap van het ministerie van Economische Zaken. Verder bleek er ook Europese interesse voor het project. De High Level Group uit Brussel kende het project de Eureka!-status toe. Voor Leuver betekende dat niet alleen extra financiële steun, maar ook erkenning van het innovatieve karakter van zijn bedrijf.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels