nieuws

Hoofdstructuur keert terug in rampwijk

bouwbreed

Het herinrichtingsplan van de rampwijk in Enschede ligt in conceptvorm op het bureau van stedenbouwkundige Pi de Bruijn. Nog niet rijp voor de openbaarheid, maar al ver genoeg om de ideeën voor de openbare ruimte en bebouwing te kunnen duiden.

De wijk wordt opgerekt tussen het hart van Enschede en het groene buitengebied. Op een ruwe schets is te zien dat veel straten, pleinen en parken in hoofdlijnen weer terugkomen. Ze vormen de ruggengraat van de wijk, zij het in een iets andere vorm. “De Roomweg in het hart van de wijk zou veel breder kunnen worden. Een weg met bijvoorbeeld een avenue-achtig karakter, waarin de bomenrijen domineren. Het zou een prima plek zijn voor een markt met een concentratie van winkels en voorzieningen, zoals scholen.”

Bebouwing

Bij het invullen van de bebouwing staat bij De Bruijn één element onomstotelijk vast. “Geen sloop meer, maar behouden wat nog enigszins cultuur/historische waarde heeft”.

In zijn visie zal de nieuwbouw in de rampwijk zich voegen naar de 100 jaar oude fabriek Rozendaal en andere complexen, die behouden blijven en herinneren aan de ooit florerende textielindustrie. “Die gebouwen moeten weer een nieuwe invulling krijgen, het liefst door iets dat de historie versterkt. Ik denk aan startende ondernemers of culturele activiteiten.”

De koop- en huurhuizen komen in clustervorm terug, onderverdeeld in verschillende stadssferen. De eigenaar/bewoners kunnen weer terugkeren in het gebied en – als het plan het toelaat – misschien zelfs op dezelfde plek. De Bamshoeve leent zich voor een villawijk en grenzend aan het buitengebied bestaan er mogelijkheden voor het zogenoemde ‘wild wonen’.

Een deel van het plan Groot Roombeek – welk inrichtingsplan al voor de ramp in een vergevorderd stadium was – is nu in uitvoering. Volgens Pi de Bruijn wordt het een soort yuppenbuurt waar vrij dure huizen komen

Over de invulling van de “plek des onheils”, waar de vuurwerkopslag van S.E. Fireworks stond, moet nog zorgvuldig worden nagedacht. Hardop denkend: “Het zou een tuinachtige herdenkingsplek kunnen worden, met daarin een monument dat herinnert aan de rampdag van 13 mei 2000.”

Schatkamer

Het buitengebied noemt De Bruijn een van de schatkamers van Enschede. “Een verrassend contrast met de stad.”

Vroeger liep er een spoorlijntje naar Lonneker doorheen. Aan weerszijden van het spoor had de textielindustrie zich gevestigd. Het spoorlijntje is al jaren terug veranderd in een fietspad, maar het tracé zou volgens De Bruijn buitengewoon geschikt zijn voor hoogwaardig openbaar vervoer. De gemeente denkt aan een bus, maar de bewoners willen dat niet. Ook ik zie meer in een soort elektro-vervoer. Het is nog een hot item.”

De Bruijn in “een van de schatkamers van Enschede”.

Reageer op dit artikel