nieuws

Handhaven regels in meer landen probleem

bouwbreed Premium

Nederland neemt een loopje met het handhaven van regels. In Engeland doet zich een geval voor waar de overheid wel wil handhaven maar het volgens Europese wetgeving niet mag. In Nederland kan zoiets niet.

Nachtclub eigenaar Ken Duffy vroeg en kreeg een vergunning voor het bouwen van een woning van beperkte omvang in het New Forest National Park in Hampshire, zo meldden de Engelse kranten Daily Mail en de Daily Express. Voor zijn gezin bouwde hij echter een chalet-achtig huis met vijf slaapkamers van meer dan twee en een half miljoen gulden. Het huis werd daarmee tweemaal de omvang van wat volgens de afgegeven vergunning zou mogen.

Onaanvaardbaar vond de verstrekker van de vergunning en gebood Duffy het huis te slopen. Duffy ging in beroep. Het bouwwerk is daarbij als een ernstige overtreding van de regels gekenmerkt.

Duffy vindt overigens dat hij geen enkele wet heeft geschonden en wijst op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dat in oktober vorig jaar van kracht is geworden. En wat gebeurt, ongetwijfeld tot zijn opluchting? In beroep wordt geoordeeld dat het niet juist zou zijn Duffy met zijn gezin dakloos te maken en failliet te laten gaan. Dat zou inbreuk maken op hetgeen in het Europese verdrag voor de rechten van de mens is vastgelegd. De vergunningverlener heeft tegen deze uitspraak beroep aangetekend.

Engeland is later dan landen als bijvoorbeeld Nederland, België en Duitsland toegetreden tot de Europese Unie. Waar eind jaren zestig andere landen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) hebben goedgekeurd, is dit verdrag in Engeland pas in oktober vorig jaar van kracht geworden.

Uitwerken

Het verdrag stelt regels, maar in algemene zin. De landen die mede het verdrag hebben goedgekeurd, moeten die algemene bepalingen in nationale wetgeving uitwerken, zij het in bestaande of nieuwe wetgeving. Altijd geldt dat Europees recht boven het nationale recht gaat. De regels in het EVRM richten zich tot de nationale overheden van de verdragsluitende staten en rechtstreeks tot de burger. Die burger kan, zoals Duffy dat deed, een beroep doen op de rechten die aan hem/haar worden toegekend.

In Nederland zou een enthousiaste zelfbouwer ook een beroep op het verdrag kunnen doen. De Nederlandse wetgeving die de uitwerking van het verdrag omvat, biedt echter voldoende waarborgen voor het kunnen handhaven van de regels in de nationale wetgeving. Toetsing van een situatie van zo’n zelfbouwer aan het EVRM zal dan ook geen probleem hoeven op te leveren.

Reageer op dit artikel