nieuws

Grote moeite met wadi’s en parkeren

bouwbreed Premium

Ruim veertig procent van de bewoners van de ecologische wijk Oikos in Enschede is niet volledig tevreden. Oikos was een van de eerste wijken in Nederland waar onder meer de zogeheten wadi’s en de ecologische tuinen werden toegepast.

Uit een belevingsonderzoek van het bureau I & O Research blijkt dat het gebrek aan openbaar vervoer, parkeerplaatsen en speelplaatsen als negatief wordt ervaren. De bewoners van Oikos hebben ook grote moeite met de wadi’s.

Ruim vijfhonderd gezinnen in drie nieuwbouwwijken in Enschede, waaronder Oikos, zijn ondervraagd. Het blijkt dat een groep bewoners gewoon een koopwoning zocht zonder in een milieuwijk te willen wonen. Zij ervaren beperkingen in het zelf aanleggen van erfafscheidingen en het aanbrengen van veranderingen aan hun huis. “De milieumaatregelen staan op gespannen voet met de individuele wensen van bewoners. Zij moeten zich meer aanpassen aan de collectieve inrichting van de wijk. Dat is een kwestie van wennen”, zegt onderzoeker P. Graef. Aan de andere kant is er een categorie bewoners die de milieumaatregelen niet ver genoeg vinden gaan. Zij wilden bijvoorbeeld zonnecollectoren.

Ontevreden

Ronduit ontevreden zijn de wijkbewoners over het gebrek aan openbaar vervoer. Vanwege bezwaren van omwonenden van de HOV-baan, stopt er nog geen bus in de wijk. Sommige mensen vinden de wadi’s onveilig als er tijdelijk water in blijft staan. Opmerkelijk is verder dat slechts één op de twaalf bewoners van Oikos gebruik maakt van de centrale autowasplaats. Wel positief denkt men over de woning en de woonomgeving.

Graef tekent hierbij aan dat de bewoners geïrriteerd zijn over de lange bouwperiode. “Als de wijk klaar is, zal men over het algemeen positiever tegen de leefbaarheid van de wijk aankijken.”

Reageer op dit artikel