nieuws

Groothandel Vihamij wacht meer verrassingsstakingen

bouwbreed

De bouw- en technische groothandel Vihamij kan ook de komende weken verrassingsstakingen verwachten. Daarvoor waarschuwt H. Scholten, bestuurder van FNV Bondgenoten. Afgelopen donderdag en vrijdag legden werknemers van het hoofdkantoor in Arnhem het werk neer uit onvrede over het uitblijven van een nieuwe cao.

Eind vorig jaar liepen de onderhandelingen over een nieuwe sectorbrede cao voor de Technische Groothandel vast. Voornaamste struikelblok was de looneis. Vakbonden willen 7,25 procent meer loon over een periode van twee jaar. Werkgeversvereniging WTG wilde zo ver echter niet gaan. Ook over een compensatie voor uitbreiding van de dagspiegel konden partijen het niet eens worden.

Omdat de 50.000 werknemers in de sector al sinds april vorig jaar geen cao meer hebben – de vorige liep toen af – proberen de bonden nu op bedrijfsniveau cao’s af te sluiten. “We hopen dat we door het afsluiten van protocollen met bedrijven weer met de WTG om te tafel komen te zitten. Want het streven is nog steeds een sectorbrede cao”, aldus B. Verhallen van FNV Bondgenoten.

Bij Vihamij, een technische groothandel met 48 vestigingen door het hele land, lukte deze aanpak nog niet. “We hebben een voorstel gedaan, maar dat is geweigerd”, zegt onderhandelaar Scholten. Om de directie toch te dwingen een bedrijfscao af te sluiten, legden zo’n zeventig werknemers van het hoofdkantoor in Arnhem donderdag en vrijdag het werk neer.

In Arnhem zit ook het centrale magazijn. “Tot nu toe hebben we nog geen reactie gekregen. De komende dagen schorten we de acties even op om de directie de gelegenheid te geven zich te beraden.”

Scholten benadrukt evenwel dat daarmee de acties niet afgelopen zijn. “Als er niet snel gereageerd wordt, zijn verrassingsacties zeker weer te verwachten. En die zullen niet beperkt blijven tot het hoofdkantoor in Arnhem alleen.”

De looneis (3 procent meer per 1 januari 2001, 0,75 procent per 1 maart, 2 procent per 1 september en 1,5 procent per 1 maart 2002) vindt Scholten niet overvraagd. “Zeker niet als je onze looneis vergelijkt met de loonsverbetering in de kleinmetaal.”

Protocol

Bij Corus Vlietjonge, een technische groothandel in metaalproducten, overwegen werknemers ook te gaan staken om de cao-loze periode te beëindigden. Tot nu toe heeft alleen de Technische Unie, het grootste bedrijf uit de sector, een protocol ondertekend.

Reageer op dit artikel