nieuws

‘Gemeenten moeten duurzaam bouwen beter stimuleren’

bouwbreed Premium

Gemeenten zouden het duurzaam bouwen in Nederland sterk kunnen bevorderen. Helaas pakken ze die belangrijke rol niet altijd op. Voorzover er convenanten zijn met bouwpartijen, lopen de eisen uiteen. Ook houden de partijen zich niet altijd aan de convenanten. Toch zouden gemeenten de voortrekkersrol moeten spelen.

Dat is de conclusie uit een groot onderzoek, in opdracht van de Stichting Bouw Research (SBR) gehouden door USP Marketing Consultancy uit Rotterdam. Subsidies en het opstellen van eenvoudige keuzepakketten en de invoering van een nieuwe maatlat voor duurzaam bouwen, kunnen ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het duurzaam bouwen.

De SBR presenteert de resultaten op de Nationale Dubo Dag op 8 november. USP Marketing Consultancy heeft de bekendheid van het begrip ‘duurzaam bouwen’ (dubo) onderzocht, de mate waarin daadwerkelijk duurzaam wordt gebouwd en hoe bouwpartners ermee omgaan.

Het blijkt dat veel partijen de afkorting associëren met ‘duur bouwen’. De belangrijkste redenen om geen dubo-maatregelen toe te passen vormen de veronderstelde extra kosten en de vrijblijvendheid. “Men komt pas in actie als opdrachtgevers het vragen of maatregelen verplichten”, licht drs. Jan-Paul Schop van USP Marketing Consultancy toe.

Waterbesparing

Het onderzoek hanteert geen vaste definitie van ‘duurzaam bouwen’. Het refereert wel aan het Nationaal Pakket Woningbouw en het Nationaal Pakket Utiliteitsbouw. Bovendien valt uit de vragen en antwoorden af te leiden wat onder ‘dubo’ moet worden verstaan.

De bekendheid van ‘duurzaam bouwen’ en ‘dubo’ is zeer groot, tussen 95 en 99 procent. Twintig procent van de ondervraagden kan echter spontaan geen element van duurzaam bouwen noemen. Van degenen die dat wel kunnen, associëren gemeenten en corporaties het begrip vooral met ‘energiezuinig bouwen’ en doet het de andere partners denken aan het gebruiken van ‘milieuvriendelijke bouwmaterialen’. Ongeveer een derde noemt ook ‘waterbesparing’. Volgens de vragenlijst horen ook inbraakwerend, flexibel en onderhoudsarm bouwen bij dubo, maar die verbanden worden minder vaak gelegd door de ondervraagden.

Aannemers en projectontwikkelaars hechten het minste belang aan duurzaam bouwen. Degenen die zeggen er veel belang aan te hechten, doen er in de praktijk weinig aan. “De percentages van organisaties die daadwerkelijk dubo-maatregelen toepassen liggen veel lager dan de percentages van organisaties die zeggen ze toe te passen”, aldus Schop.

Zuinig

Woningbouwcorporaties zijn zich het meest bewust van duurzaam bouwen. Zij vinden het van belang voor de samenleving en het milieu. Andere bouwpartners antwoorden ‘het is goed voor het milieu’, of ‘het is de toekomst’. Een minderheid vindt het van belang om zuinig om te gaan met grondstoffen. De verantwoordelijkheid voor de omstandigheden van toekomstige generaties wordt slechts door twaalf procent als reden voor duurzaam bouwen gegeven.

De SBR concludeert, dat slechts een kwart van de ondervraagden dubo-maatregelen toepast op het niveau dat de overheid in 2004 verwacht.

Reageer op dit artikel