nieuws

Gemeente en ministerie willen compensatie hogere bouwprijs

bouwbreed Premium

De prijscompensatie voor grote bouwprojecten moet worden verruimd. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat, samen met de gemeente Amsterdam en andere overheden, druk uitoefenen op de minister van Financiën om tot betere afspraken te komen.

Verkeerswethouder Köhler sprak in de raadscommissie over een gezamenlijke inspanning. Volgens PvdA-raadslid Bijlsma moet Financiën gaan inzien dat bij grote operaties als de aanleg van de Noord-Zuidlijn de huidige systematiek onvoldoende compensatie biedt. De prijsstijgingen zijn veel hoger dan waar in de berekeningen van Financiën rekening mee wordt gehouden. Een gemeentebestuur kan de ontbrekende bedragen niet voor haar rekening nemen. Uiteindelijk moet een afzonderlijke compensatieregeling voor grote projecten ontstaan.

De raadscommissie heeft ook ingestemd met een hernieuwde aanbesteding van de eerste onderdelen van de Noord-Zuidlijn. De aanbesteding van de bouw van de drie ondergrondse stations Rokin, Vijzelstraat, Ceintuurbaan wordt gecombineerd met de aanleg van het ondergrondse station voor Amsterdam CS. Door de vorming van nieuwe pakketten denkt de gemeente alsnog tegen het eerder berekende bedrag bouwers te kunnen vinden. De aanbesteding moet uiterlijk in oktober zijn afgerond.

De gemeente heeft inmiddels goede hoop dat voor de aanleg van de tunnelbuis onder de binnenstad snel overeenstemming wordt bereikt met een bouwcombinatie. Gunning gebeurt niet voor oktober. Eerst moet de prijs bekend zijn.

Reageer op dit artikel