nieuws

Geen bedenktijd nodig

bouwbreed

Sinds eind jaren tachtig beijveren enkele politici en belangenbehartigers van huizenkopers zich voor een bedenktijd van drie dagen na ondertekening van een koopcontract. Daartegen verzet ik me al jaren, mijn eerste column tegen die bedenktijd schreef ik in het voorjaar van 1989 in een ander dagblad. Nu twaalf jaar later moet het gezeur maar eens ophouden.

Tijdens een hoorzitting van ons parlement van enkele weken geleden over het onderwerp ‘nieuwe regels inzake koop en huur o.g.’, stak het fenomeen bedenktijd weer de kop op. En, ik verwacht dat de discussies over dit onderwerp nog wel zullen voortduren.

Kijk, over de aan- en verkoop van een huis of flat, waarmee veel geld is gemoeid, dient men vantevoren na te denken en niet achteraf. Daarbij komt dat leken zich bij zo’n belangrijke transactie moeten laten begeleiden door een deskundig adviseur, bijvoorbeeld een makelaar o.g. Hiermee voorkomt een (ver-) koper dat hij dingen doet waarvan hij later spijt krijgt. Zonder een eigen adviseur een koopcontract tekenen, dat door niet-juristen is opgesteld, is vragen om moeilijkheden.

Tevens vind ik dat als we praten over een bedenktijd van drie dagen na ondertekenen van een koopcontract van een woning, dan moet die bedenktijd gelden voor zowel de koper als de verkoper.

Het lichtvaardig ondertekenen van een koopcontract bij het kopen van een (nieuwbouw-) woning is mij al vele jaren een doorn in het oog. Gelukkig zijn de meeste makelaars in de Amsterdamse regio zo verstandig om dat zogenaamde voorlopige koopcontract door de (kandidaat-) notaris te laten opstellen en samen met de verkoper en de koper bij hem op kantoor te ondertekenen. Niet alleen kan de notaris dan het contract juridisch juist formuleren en ligt er meestal ook een paar dagen tussen het bereiken van overeenstemming over de koop en de afspraak bij de notaris.

Tevens zal de notaris tijdens deze sessie zich ervan overtuigen dat de afspraken tussen koper en verkoper redelijk en haalbaar zijn, en dat koper weet wat hij doet. Althans zal hij er op toezien dat de koper voldoende gebruik maakt van ontbindende voorwaarden in het koopcontract.

Nu dat systeem in het Amsterdamse al vele jaren zo goed verloopt, waarom dan nog een bedenktijd achteraf nodig? Voor mij hoeft het niet.

Daarbij verwacht ik zeer gecompliceerde regelingen in een wetje dat men in de Tweede Kamer nu weer in elkaar wil timmeren. Zoals: wat is een bedenktijd van drie dagen? Is dit driemaal 24 uur of zijn het drie kalenderdagen na het tijdstip van ondertekening? Doet een koper (of verkoper?) een beroep op de bedenktijd, omdat hij spijt heeft van de aankoop: moet dat schriftelijk en hoe luidt dan zo’n brief, en hoe en bij wie moet hij die dan inleveren?

Dan geldt in ons Regellandje nog de Termijnenwet: zaterdagen , zon- en feestdagen tellen niet mee bij termijnen uit overeenkomsten en dergelijke. Dus indien u op 24 december een koopcontract ondertekent, heeft u dan een bedenktijd van acht dagen?

Neen, sinds de wijziging van het Burgerlijk Wetboek per 1992 is de koper van woonruimte meer dan genoeg beschermd, meer is niet nodig en streeft z’n doel voorbij.

Ik stel voor dat alle koopcontracten voor onroerendgoed door de notarissen worden opgesteld en bij hem op kantoor worden ondertekend. Dit geeft kopers een flinke rechtszekerheid. Stel nu dat dit systeem na tien jaar nog niet voldoende is, dan kan men voor woonruimte altijd nog, voor zowel koper als verkoper, een bedenktijd van drie dagen achteraf instellen. Nu is het voorbarig!

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels