nieuws

Frans schandaal sociale woningbouw laait weer op

bouwbreed

De Franse president Chirac blijft weigeren gehoor te geven aan een oproep door de rechter om uitleg te geven over onrechtmatige openbare aanbestedingen in de sociale woningbouw.

In een kort communiqué verklaarde Chirac dat “het de taak van de president is om toe te zien op de scheiding van machten” en dat hij daarom niet aan het gerechtelijk vooronderzoek kan meewerken. Bovendien acht hij het niet noodzakelijk te worden gehoord, aangezien hij zichzelf niets te verwijten heeft. Juristen menen daarentegen dat Chirac wel degelijk als getuige kan worden opgeroepen, omdat het onderzoek zich richt op de periode waarin Chirac nog burgemeester van Parijs en voorzitter van de gaullistische RPR was.

De onderzoeksrechter die met de zaak is belast, vermoedt dat Chirac tot 1992 op illegale wijze zijn partij financierde. Het geld was afkomstig van bouwbedrijven die in ruil voor orders van de stad Parijs, smeergeld betaalden. Het zou om zo’n twaalf miljoen gulden per jaar gaan.

Immuniteit

Door zijn politieke immuniteit, kon Chirac niet in staat van beschuldiging worden gesteld. Daarom heeft de onderzoeksrechter hem alleen als getuige opgeroepen. Theoretisch kan Chirac voor de rechter worden gedaagd. De Franse grondwet voorziet in de mogelijkheid het Hoge Hof bijeen te roepen, dat alleen uit parlementariërs bestaat. Wil dit hof bijeenkomen, dan moeten 58 parlementsleden ermee instemmen. Bovendien moet er een absolute meerderheid in Eerste en Tweede Kamer zijn om Chirac in staat van beschuldiging te stellen. Beide voorwaarden lijken thans niet haalbaar.

De president kan zonder meer worden vervolgd wanneer hij weer gewoon staatsburger is. Volgend jaar vinden er nieuwe presidentsverkiezingen plaats.

Reageer op dit artikel