nieuws

Ede wil Kernhem verbinden met Veldhuizen

bouwbreed

De gemeente Ede wil de nieuwbouwwijk Kernhem en de 4600 inwoners tellende verpauperde flatwijk Veldhuizen A met elkaar verbinden. Tussen de twee wijken, op en langs de N224, komen een winkelcentrum, maatschappelijke voorzieningen, woningen en eventueel kantoren. Het bruto vloeroppervlak is twaalfduizend vierkante meter. Wethouder Spiegelenberg verwacht dat de bouw in 2006 is afgerond.

Met vijf marktpartijen gaat de gemeente om de tafel zitten om de ingediende schetsen uit te werken en hun visie te peilen. De gemeente bekostigde de onderzoeken, die veertigduizend gulden per stuk kostten. Spiegelenberg: “Daarmee hebben wij de rechten op de plannen gekocht. Wij kunnen met de plannen dus doen wat we willen.”

Van de ingebrachte ideeën koos de gemeente er twee uit. Ten eerste het plan ‘Het Nieuwe Landgoed’ van HBG, Immoplus Beheer en Winkelprojectmanagement. Ten tweede het plan ‘Ede, erop of eronder’ van het Sociaal Fond Bouwnijverheid en Dura Vermeer. Omdat Ede nog niet weet of de wens van een ondertunnelde N224 verwezenlijkt kan worden, zijn van beide plannen twee varianten uitgewerkt.

‘Het Nieuwe Landgoed’ is een parkomgeving met woningen aan de randen van het terrein en appartementen op de hoeken. Aan een centraal plein komen een winkelcentrum en horeca. Ondergronds wordt geparkeerd en boven de winkels worden woningen gebouwd. In de ondertunnelingsvariant wordt het terrein iets opgehoogd. Als de weg op maaiveldniveau moet blijven, wordt over de weg gebouwd.

Het tweede plan, ‘Ede, erop of eronder’, gaat uit van een laan met aan weerszijden bomenrijen en bebouwing, zoals de Maliebaan in Utrecht. Parkeerplaatsen komen tussen de bomen, aan weerszijden van de weg. De N224 duikt in de tunnelvariant onder de nieuwbouw door. In de maaiveldvariant loopt de provinciale weg deels door de bomenlaan. De winkels, maatschappelijke voorzieningen en de eventuele kantoren worden langs de weg gebouwd, in een rij herenhuizen, afgewisseld door woontorens met tien tot vijftien bouwlagen.

De gemeente Ede zet voorlopig in op de ondertunneling. “We hebben het idee dat het haalbaar is”, merkt Spiegelenberg op, die niet weet hoeveel het project gaat kosten. Voor de financiering hoopt Ede op een hechte samenwerking met het bedrijfsleven. “Wij verwachten van beleggers niet alleen financiële inbreng, maar nadrukkelijk ook maatschappelijke betrokkenheid. Daar moeten de partijen zich tien tot twintig jaar aan binden.” Een voorbeeld. De gemeente wil het eigendom van de sporthal bij de belegger laten, zodat de gemeente de hal kan huren.

Over de zekerheden die Ede kan bieden nu de nieuwbouwplannen in Kernhem door de beruchte uitspraak van de Raad van State op de tocht staan, is Spiegelenberg duidelijk. “Tot 2010 gaan wij daar 3500 woningen bouwen.”

Reageer op dit artikel