nieuws

Drie maanden extra verkeershinder Amsterdam

bouwbreed

“Plannen maken én binnen twee jaar uitvoeren kan in Nederland nog steeds goed. Wanneer je de handen maar ineenslaat.” Rijkswaterstaat haalt alles uit de kast tegen de verkeerschaos die Amsterdam deze zomer wacht. Vroegtijdig en grondig overleg met de aannemer en de omgeving blijkt cruciaal.

Vijftien geïnteresseerde burgers zitten in het auditorium van de Amsterdamse Vrije Universiteit. Er is plaats voor ruim driehonderd op deze informatieavond. Vanaf het podium leggen ambtenaren sober uit wat de burger te wachten staat.

Een deel van de Ringweg-West is dringend toe aan een grote beurt en daarom is tussen 26 mei tot 26 augustus een aantal rijstroken buiten gebruik. Tegelijkertijd wordt het fundament gelegd voor kantoren boven de weg en voor een parkeergarage eronder. De werkzaamheden hebben drie maanden lang grote gevolgen voor de bereikbaarheid van een fors deel van Amsterdam.

“Elke dag rijden 180.000 auto’s op deze weg. We moeten dringend het asfalt vervangen, de betonrot bij 22 tunnels repareren en nieuwe geluidsschermen plaatsen”, vertelt projectleider Verschoor van Rijkswaterstaat het publiek. “Eerst gaat de oostzijde van de weg dicht en dan de westkant. In plaats van tweemaal drie zijn er maar tweemaal twee rijstroken beschikbaar die bovendien smaller zijn. De op- en afritten S103 tot S107 zijn afgesloten.”

Beperken

Ook in de omgeving van de weg moeten talloze maatregelen de verkeerschaos beperken. Een aantal rijrichtingen is afgesloten en tijdelijke verkeerslichten doseren de verkeersstroom. Gratis pendelbussen, een parkeerterrein bij de afslag Sloten, extra lange treinen en meer metro’s, fietshuur- en koopfaciliteiten en reisbegeleiders, dat allemaal en nog meer wordt ingezet om de hinder te verminderen.

Het keurige publiek laat zijdelings weten dat men daar achter de tafel toch luchtig praat over de omvang van het probleem. De wegbeheerders beseffen de hinder wel degelijk maar zij zagen na lange studie geen alternatief.

Nog niet eerder overlegde Rijkswaterstaat zo vroeg en zo intensief met de omgeving van een onderhoudswerk. Enkele jaren geleden kwam een denktank van het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat met voorstellen voor een adequate aanpak, twee jaar geleden werd een aanvang gemaakt met de voorbereiding.

Vergeleken met de traditionele manier van aanbesteden en uitvoeren is een andere werkwijze gekozen. Als selectiecriterium voor de in aanmerking komende aannemers gold dat zij ingewikkelde projecten aan moesten kunnen en veel ervaring met beton in huis hadden. De klus werd gegund aan de goedkoopste aanbieder: de combinatie KWS/NBM/Vermeer/

Koop/HWZ.

Plannen

De totale som voor het onderhoudsproject van het Rijk is 120 miljoen gulden, inbegrepen 12 miljoen gulden bijzondere kosten. Die bestaan voor 10 miljoen uit tijdelijke verkeersmaatregelen, extra openbaar vervoer en andere alternatieven. Voor communicatie geeft het Rijk 2 miljoen gulden uit. Daarboven op komen de betrokken Amsterdamse projecten (45 miljoen) en nieuwe geluidsschermen (21 miljoen).

Projectleider Verschoor: “De aannemer moest snel gedetailleerde plannen op tafel hebben, de inspraak in laten gaan en aanpassen. Nieuwe werkmethodes zoeken. Zo is een geluidsvrije boormethode toegepast voor de 2000 palen van twintig meter diep als fundament voor de geluidsschermen. Dat betekende: geen heiwerk.”

De politie zet extra toezichthouders en controleurs in op grond van de zogenaamde evenementenregeling. Een bekeuring kost 120 gulden.

Brigade

Maar, zo moet een Amsterdamse ambtenaar tijdens de informatieavond bekennen, er komt geen vliegende brigade van agenten om met de eigen hand het verkeer te regelen daar waar zich extra problemen voordoen en zo een positieve bijdrage te leveren.

Uit een recente enquête van het Nipo blijkt dat tweederde van de automobilisten die weten dat het onderhoud eraan komt, toch de auto naar Amsterdam zal nemen. Verreweg het merendeel van deze groep verwacht een andere route te kunnen nemen en 8 procent zal stug de A10 zelf proberen.

Het hoge percentage verontrust Rijkswaterstaat. Verschoor: “Het grootste gevaar is dat op de A10-West zelf het verkeer dan voor langere tijd komt vast te staan. Dat is echt een ramp omdat dan iedereen op eigen houtje een route gaat zoeken.”

Aannemer initiatiefnemer snelboot

Heddes Bouw BV is, samen met de gemeente Hoorn en vervoerbedrijf Connexxion, de initiatiefnemer van de IJburgferry. Dit is een van de plannen om de problemen rond de A10-West te omzeilen.

Een draagvleugelboot voor 120 passagiers kan in veertig minuten van Hoorn over het Markermeer naar bouwplaats IJburg varen. “Wij hebben veel aandacht voor goede arbeidsomstandigheden en korte vervoerslijnen voor ons personeel”, aldus algemeen directeur K. van Iwaarden van Heddes. “Wij hebben actie ondernomen met het oog op de toenemende drukte op de weg en de steeds langer wordende reistijden. We voorzien grote problemen bij de werkzaamheden op de A10-West.”

Het werkgebied van het bedrijf ligt tussen Den Helder en Rotterdam. Er zijn kantoren in Hoorn, Amsterdam en Woerden. Een groot deel van de medewerkers woont in West Friesland. Van Iwaarden: “Zekerheid in reistijden is voor ons personeel heel belangrijk. Daarom willen we gebruik gaan maken van de IJburgferry.”

Exploitant Connexxion heeft minimaal 170 passagiers per dag nodig om te kunnen starten. De verbinding zal dan zeker drie jaar in stand blijven. Projectleider E. de Wit: “Heddes denkt zelf 45 bouwvakkers te laten vervoeren en benadert momenteel collega-aannemers uit de regio Hoorn voor de rest. Wij zijn daar natuurlijk gelukkig mee, maar zodra er voldoende is ingetekend, hebben we nog een voorbereidingstijd nodig. De boot ligt voor de deur maar er moeten nieuwe motoren in. Ik verwacht massale inschrijvingen pas op het moment dat de forens merkt hoe erg het op de weg is, dus na 26 mei.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels