nieuws

Dakpan van Verboom krijgt haar eigen afvoerputje

bouwbreed

Bij renovaties kan het een probleem zijn. Door toegevoegde dakisolatie komen dakpannen vaak op een andere plaats te liggen. Daardoor sluit de onderste rij pannen niet goed meer aan op de bestaande goot. Een nieuw type onderpan zou een waterballet kunnen voorkomen.

octrooi

nummer: 1012723

octrooihouder: RBB, Montfoort

uitvinder: B. Verboom

Het octrooi draait om een aanpassing van de bestaande betonnen dakpannen van RBB. Of preciezer gezegd, om de speciale onderpannen die in een rij net boven de dakgoot worden gelegd. Productontwikkelaar Verboom van het bedrijf bedacht een onderpan met een opening tussen de gebruikelijke opwaartse welvingen. Door dit gat kan afstromend hemelwater gericht in een al dan niet verholen dakgoot verdwijnen. Het gaat dus om een waterdoorvoeropening in de gebruikelijke, vlakke waterafvoergoot van de pan.

Het zou natuurlijk te simpel zijn om zich te beperken tot het maken van pannen met een gat. In tegendeel. In de opening past een listig vormgegeven stukje kunststof, waarvan de bodem het bovenste deel van de doorlaatopening weer afdekt. Het aflopende hemelwater verdwijnt via het onderste deel van de speciaal vormgegeven uitstroomopening naar een al dan niet verholen dakgoot. Het inzetje sluit met twee gewelfde zijwanden goed aan op de welvingen van de dakpan. Twee verticale ruggen moeten verhinderen dat bladeren de opening verstoppen. Met name bij verholen goten is dat laatste belangrijk, want die zijn niet zo makkelijk te reinigen.

In feite beslaat de vinding niet alleen de aangepaste pan, maar ook de wijze waarop pan en dakgoot op elkaar worden aangesloten. In de beschrijving komen dan ook diverse lipjes en strippen voor.

Proefdakje

Inmiddels is het octrooi verleend, en het is interessant te weten of de pan met het bijbehorende inzetstukje al verkrijgbaar is. Het octrooi zelf spreekt trouwens niet over een inzetstukje maar over een ‘gootvormige lichaam’.

“We zijn nog niet bezig het product in de markt te zetten”, bekent RBB-directeur J. de Rijke. “Het is eigenlijk nog te vroeg om nu al de publiciteit te zoeken. We hebben natuurlijk wel diverse prototypes gemaakt, en ook een proefdakje van een paar vierkante meter gelegd. Potentiële afnemers kunnen aan de hand daarvan zeggen of ze er wat in zien. We vonden het overigens wel verstandig om vast octrooi aan te vragen, maar pas als er voldoende belangstelling is nemen we deze vinding ook werkelijk in productie.”

Reageer op dit artikel