nieuws

Dakdekkers sluiten nieuwe, dure cao af

bouwbreed

De vijfduizend werknemers in de bitumineuze- en kunststof-dakbedekkingsbedrijven hebben een nieuwe cao. Het gaat om een redelijk dure tweejarige cao waarin de loonstijging 9 procent bedraagt.

De nieuwe cao loopt van 1 maart 2001 tot 1 maart 2003. Het eerste jaar krijgen de dakdekkers er 5 procent bij, het tweede 4 procent. Verder komt er een nieuwe kinderopvangregeling.

Aan het bereiken van het principeakkoord gingen moeizame onderhandelingen vooraf. Knelpunt was vooral het loon. Lange tijd boden werkgevers niet meer dan 3 procent voor dit jaar. Bovendien lagen er enkele verslechteringsvoorstellen van werkgevers die voor de bonden onbespreekbaar waren. Zo wilden de werkgevers bij ziekte nog maar 70 procent van het loon uitkeren.

De cao voor dakdekkers gaat verder dan de bouw-cao op het gebied van omscholing. Werknemers krijgen een zelfstandig en individueel recht op omscholing binnen de bedrijfstak. Ze kunnen zelf kiezen voor een opleiding die past binnen de eigen loopbaan. Als arbeidsongeschiktheid dreigt, kunnen werknemers worden verplicht zich om te scholen.

Reïntegratie van zieke werknemers wordt beter geregeld. Binnen drie maanden na het begin van de ziekte moet de werknemer in staat worden gesteld aan zijn reïntegratie te werken. Doet de werkgever daarover geen aanbod, dan kan de werknemer op kosten van de werkgever een reïntegratiebedrijf inschakelen.

Ook het ouderenbeleid wordt aangescherpt. Werknemers vanaf 55 jaar met een dienstverband vanaf vijftien jaar kunnen kiezen voor een vierdaagse werkweek met behoud van salaris. Daarvoor worden alle roostervrije dagen en vakantiedagen ingezet met uitzondering van de dagen die nodig zijn voor een drieweekse zomervakantie.

Tenslotte is afgesproken dat dakrandbeveiliging wordt beschouwd als een persoonlijk beschermingsmiddel en dus door de werkgever verstrekt moet worden.

Reageer op dit artikel