nieuws

Conflicten dreigen bij rest cao-overleg

bouwbreed

De nog resterende cao-onderhandelingen in de bouwnijverheid en aanverwante sectoren verlopen moeizaam.

De werkgevers in de houtverwerkende industrie hebben afgelopen week de onderhandelingen geschorst, de cao-dakbedekkingsbedrijven heeft na drie ronden nog geen enkel resultaat opgeleverd, tussen werkgevers en werknemers in de afbouwsector is een grote kloof ontstaan over de loonparagraaf en de invulling van werktijden, en met de cao-betonmortel wil het ook niet vlotten. Onderhandelingen zijn ook nog gaande over het baggerbedrijf, de jachtbouw en de cao-houthandel. De besprekingen over de laatste cao verliepen volgens FNV Bouw in de eerste ronde positief, “al is er nog een groot gat bij het loon”. De huidige cao-woningcorporaties is inmiddels met een halfjaar verlengd.

In de natuursteensector ligt een akkoord binnen handbereik. Enkele dagen geleden dreigde FNV Bouw nog met acties als de werkgevers niet met meer loon over de brug zouden komen. Informeel overleg, afgelopen donderdag, heeft de lucht geklaard. Op 23 april moeten de sociale partners het eens kunnen worden.

“We hebben er vertrouwen in dat we er dan uitkomen”, zegt woordvoerder J. Bos van de FNV-bond. Het dreigen met acties – de werkgevers noemden dat ‘wapengekletter’ – was volgens hem noodzakelijk. “We hebben de werkgevers laten zien dat het ons ernst was.”

Dakdekkers

Bonden en werkgevers onderhandelen op 23 april ook over de cao-dakbedekkingsbedrijven (vierde ronde). Evenals voor de meeste andere cao’s is voor FNV Bouw hier de bouw-cao de maatstaf. Een looneis dus van ruim 6 procent, in de hoop dat het uiteindelijke resultaat op ruim 5 procent uitkomt en voor enkele groepen jongeren zelfs op circa 7 procent. “De loonafspraken in de bouw-cao zijn de meetlat geworden’, aldus onderhandelaar F. Kokke in de sectorkrant van FNV Bouw. “Er is geen enkele aanleiding om voor dakdekkers met minder genoegen te nemen.” C. Woortman, directeur/secretaris van de werkgeversorganisatie Vebidak noemde onlangs nog de voorstellen van de werknemersorganisaties “graaien en grabbelen”. Vergaande meningsverschilen zijn er ook over de atv-dagen en doorbetaling bij ziekte.

De inkt van het vorige cao-akkoord is nog nauwelijks droog – onder dreiging van acties kwam het begin november tot stand – maar onderhandelingen over een nieuwe cao betonmortel zijn al weer van start gegaan. “Werkgevers betonmortel vervallen in herhaling”, staat op de website van de Hout- en Bouwbond CNV te lezen, een verwijzing onder meer naar voorstellen van de werkgevers de werknemers 1 procent extra pensioenpremie te willen laten betalen en bij ziekmeldingen een wachtdag in te voeren. De bond wil een “redelijk” loonbod (6 procent) en de “verslechteringsvoorstellen” moeten van tafel. Ook FNV-onderhandelaar P. Bouwels constateerde aanvankelijk dat de werkgevers “nogal kort van memorie” waren, maar hij is inmiddels iets positiever gestemd over een goede afloop. “We zijn er nog lang niet, maar ik geloof dat de werkgevers van de vorige onderhandelingen toch iets hebben geleerd.” De tijd dringt echter. De huidige cao verliep al op 1 maart. De partijen hervatten het overleg op 26 april.

Flexibiliteit

Op 17 april volgt de vierde onderhandelingsronde voor de cao voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf. Volgens FNV Bouw dreigt een conflict met de werkgevers over het loon en de invulling van werktijden. Directeur E. Kruiderink van werkgeversorganisatie Fosag houdt het erop dat van de kant van de vakbonden aarzelingen bestaan ten aanzien van de ideeën van de werkgevers over flexibiliteit. De vakbonden willen meer zeggenschap over werktijden, terwijl Fosag een soort urencontract wil invoeren. Deze vorm van bedrijfstijdverlenging voorziet in langer werken in de zomer en korter in de winter.

Diepgaand van aard is ook het loonconflict. De vakbonden willen zo’n 6 procent voor één jaar; Fosag komt op iets meer dan 7 procent uit (tweejarige cao). De sociale partners hebben in eerste instantie vijf cao-onderhandelingsrondes gepland. “Het zal me niet verbazen als we er meer dan vijf nodig hebben”, zegt Kruiderink desgevraagd.

In de houtverwerkende industrie wordt op 24 april – na twee schorsingen – verder gepraat.

De bonden vinden het aanbod van 3,4 procent van de werkgevers onvoldoende. Ze hopen dat de werkgevers voor die datum hun achterban hebben geraadpleegd voor een beter loonbod. Een van de eisen is een vierdaagse werkweek voor 52-plussers.

Loonafspraken in bouw-cao zijn de maatstaf

Reageer op dit artikel