nieuws

Commissie wil provincie regie geven over ruimte

bouwbreed

Provincies moeten een veel grotere rol spelen in de regie van de ruimtelijke ordening. Ze moeten uit hun schulp van toetser en planner kruipen en zich veel meer profileren als ondernemende partij en onderhandelaar, die ontwikkelingen ziet aankomen en daarop tijdig inspeelt.

Dit schrijft een speciale commissie uit het Interprovinciaal Overleg (IPO) in het gisteren gepresenteerde rapport ‘Van plannen naar ontwikkelen’. In de commissie hebben onder anderen de gedeputeerden Van Geel, Alders, Meijdam, Norder en Jacobs van respectievelijk Noord-Brabant, Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland zitting. Zij zijn allen actief op het terrein van de ruimtelijke ordening. Voorzitter is voormalig gedeputeerde Tielrooij van Noord-Holland.

Het rapport kan worden gezien als een reactie op de Vijfde nota voor de ruimtelijke ordening van het kabinet, waarover de Tweede Kamer maandag debatteert. De IPO-commissie meent dat het hoog tijd is dat het roer omgaat bij de inrichting van de ruimte. De plannen die vanachter het bureau voor een periode van tien jaar worden bedacht, raken volgens haar steeds sneller door de werkelijkheid achterhaald.

De Vijfde nota biedt daarop onvoldoende antwoord, aldus het rapport. Tielrooij en zijn mede-commissieleden hebben geen vertrouwen in de restrictieve contourenbenadering. “Die suggereert een harde bescherming tegen ongewenste ontwikkelingen, maar zal in de praktijk zacht uitpakken.”

De commissie meent dat moet worden gezocht naar waarborgen om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op ruimtelijke ontwikkelingen. “Het is effectiever daarbij processen als uitgangspunt te nemen en samen met partijen te bekijken welke strategische keuzes daarbij moeten worden gemaakt om de ruimtelijke kwaliteit te realiseren die wenselijk is”.

Provincies zouden volgens het rapport zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen voor ontwikkelingen en projecten. Ze moeten inspelen op ideeën van bevolking, maatschappelijke organisaties of gemeenten en alle partijen die daarbij iets kunnen betekenen bijeenbrengen. Uit die interactie ontstaan dan coalities van partijen die bereid zijn een vraagstuk op te pakken.

De commissie-Tielrooij ziet in zo’n nieuwe aanpak ook een mogelijkheid voor de overheid de relatie met de burger te herstellen. Door ruimtelijke ontwikkelingen goed in te schatten en betrokken partijen bijeen te brengen ontstaat volgens het rapport meer draagvlak en minder juridisch geharrewar bij de realisatie van projecten.

Reageer op dit artikel