nieuws

Coenen: moeite met vrije kavels

bouwbreed

De nieuwe rijksbouwmeester, Jo Coenen, ziet weinig in volledige vrijheid van het ontwerp bij individueel opdrachtgeverschap. Het verzoek van staatssecretaris Remkes om te adviseren over de invulling daarvan beschouwt hij een van zijn moeilijkste opdrachten. Hij denkt aan het creëren van een onderliggend schema waarin de kavels passen.

“We zien het wel”, antwoordt Coenen op de vraag hoe eenderde van de woningbouw in vrije kavels eruit moet zien. “Noem het een Limburgs antwoord.” Hij worstelt duidelijk met de vraag en vestigt voorlopig zijn hoop op de consumentenprogramma’s die ontwikkelaars zelf aanbieden. “Dat geeft ook al meer vrijheid.” Hij geeft toe al ruzie te hebben gemaakt met de Neprom door de ontwikkelaars te beschuldigen van een rigide werkwijze. “Ze willen niet eens overwegen wanden weg te laten in een ontwerp, ook als dat wel kan. Dat zien ze als een regelrechte aanval.”

De rijksbouwmeester heeft zich ogenschijnlijk losgeweekt van het ministerie van VROM door een eigen kantoor aan het Noordeinde te betrekken. Het gebouw van VROM vindt hij niet uitnodigend om vrij te denken en te praten, maar dat betekent niet dat er geen betrokkenheid meer zou zijn. Het is de bedoeling dat in zijn ‘ontwerpatelier’ weer wordt geschetst en getekend.

Aan de muur hangen lange lijsten met 153 projecten waarmee de bouwmeester zich gaat bemoeien. Op de lijst staan projecten als de Bijlmerbajes en de meetkundige dienst in Delft, maar ook het Openluchtmuseum en de rechtbank in Haarlem. Opvallend is ook het project HSL-Zuid.

Koning

De taak van rijksbouwmeester ziet hij als koning van de architectuur, “of noem het geweten van de architectuur waarbij opdrachtgevers een spiegel wordt voorgehouden.” Ook al mag de rijksbouwmeester zich met steeds minder bemoeien, omdat het Rijk veel gebouwen heeft afgestoten. De overheid heeft de afgelopen decennia alle postkantoren en scholen van de hand gedaan. “De grote uitverkoop. Doodzonde, als je ziet wat nu met de ontwerpen gebeurt.”

De Rijksbouwmeester stoort zich aan de ontwerpen in Nederland die alleen maar “nuttig, doelmatig en sober moeten zijn”. Het plan voor de nieuwbouw van het Rijksmuseum in Amsterdam beschouwt hij als zijn eerste overwinning die mentaliteit te doorbreken. Bewust heeft hij architecten uit verschillende windstreken uitgenodigd en de keus voor Ortiz en Cruz was unaniem.

Reageer op dit artikel