nieuws

Chaos bij provincie over transferium

bouwbreed

De besluitvorming rond het Multimodaal Transportcentrum (MTC) bij Valburg is een chaos. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de commissie beleidsevaluatie van de provincie Gelderland. Onduidelijke procedures, slechte informatievoorziening en gespannen verhoudingen maken de uitvoering van het grootschalige project er niet gemakkelijker op.

Het plan voor een overslagcentrum voor goederen tussen weg, water en spoor is al tien jaar oud. Tussen Valburg, Elst, Oosterhout en Slijk-Ewijk moet een bedrijventerrein komen, gericht op transport en logistieke dienstverlening. Naar verwachting vinden straks tussen de zes- en zevenduizend mensen werk op het MTC. De bouw van het transportcentrum stuit op verzet van natuur- en milieuorganisaties en omwonenden. Komend voorjaar valt het besluit. Pas eind 2003 kan met de bouw worden begonnen.

Samenwerking

De provincie Gelderland werkt in het project samen met het Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN), de drie betrokken gemeenten en een aantal private partijen. Nadat begin dit jaar geruchten de ronde deden over mogelijke belangenverstrengeling in het project, is aan de commissie beleidsevaluatie de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de besluitvorming rond het MTC. Het onderzoek is uitgevoerd door het Crisis Onderzoeks Team uit Leiden.

Onderschat

Het rapport wekt sterk de indruk dat de provincie de realisatie van het MTC heeft onderschat. Afspraken over het functioneren van de projectorganisatie waren niet duidelijk of voor meerdere interpretaties vatbaar. Persoonlijke belangen leidden daardoor steeds meer een eigen leven.

Volgens het rapport is de schijn van belangenverstrengeling, mede door de onduidelijke procedures, niet genoeg weggenomen. Het laat zich kritisch uit over de verhouding en de miscommunicatie tussen Gedeputeerde en Provinciale Staten. De commissie beleidsevaluatie mist voortgangsrapportages en benadrukt het belang ervan bij dit soort grote projecten. Alleen zo kunnen PS de in gang gezette procedures kritisch beoordelen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels