nieuws

Brandveiligheid gemeenten beroerd

bouwbreed

Gemeenten pakken de brandpreventie niet goed aan. Dit concludeert het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) dat het beleid van dertig gemeenten onder de loep heeft genomen. De opdracht komt van de commissie Alders. De commissie onderzoekt toedracht en afwikkeling van de cafébrand in Volendam. Gisteren presenteerde zij een tussenrapportage. Het eindrapport komt in juni.

Van de onderzochte gemeenten heeft 80 procent een achterstand bij het afgeven van gebruiksvergunningen. Eveneens 80 procent controleert niet op het maximaal aantal personen. De samenwerking tussen brandweer en provinciale milieudienst verloopt over het algemeen bijzonder stroef.

Zeven gemeenten handhaafden de brandveiligheid door middel van bestuursdwang. Ongeveer driekwart van de ambtenaren die belast zijn met handhaving, weet niet hoe de bestuursdwang werkt.

Om de brandveiligheid te handhaven, hebben elf gemeenten de afgelopen jaren een dwangsom opgelegd. Slechts één gemeente schakelde het Openbaar Ministerie in.

Reageer op dit artikel