nieuws

Bouwwereld wil er 20.000 mensen bij

bouwbreed Premium

Gemiddeld eenderde van de bedrijven in de bouwbranche heeft meer personeel nodig. Het in Rotterdam gevestigde onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy constateert die behoefte het vaakst bij installateurs en hoofdaannemers b&u met respectievelijk 40 en 37 procent van de onderzochte bedrijven.

Van de afbouwbedrijven heeft 28 procent extra personeel nodig. Bij de architectenbureaus is de nood minder. Bijna een kwart van deze bureaus, 23 procent, zou meteen extra personeel kunnen inschakelen. Bedrijven die extra personeel nodig hebben, willen er gemiddeld 3,24 extra werknemers bij.

Omgerekend in aantallen heeft de bouwbranche circa 21.600 extra werknemers nodig, meldt USP. Dat aantal staat gelijk aan 8,2 procent van het huidige aantal werkzame personen in de branche. Afbouwbedrijven kunnen er alleen al meer dan 7000 plaatsen, wat neerkomt op 11,9 procent extra personeel. De installateurs kunnen 8600 nieuwe werknemers (9,7 procent) gebruiken en de architecten bijna 700 (6,2 procent).

Hoofdaannemers b&u hebben relatief gezien het minst hard extra personeel nodig, al zouden ze best nog zo’n 5200 extra bouwvakkers kunnen inzetten (5,1 procent). Slechts 9 procent van de bedrijven in de bouwnijverheid stelt dat het personeelstekort de afgelopen maanden is gedaald. Achttien procent van de onderzochte bedrijven meent dat dit tekort de komende maanden nog verder zal toenemen; slechts 4 procent meent dat het zal dalen.

Klaagzangen

USP concludeert dat ‘de vele klaagzangen in de bouw over de tekorten aan personeel’ in het eigen onderzoek worden bevestigd. ‘Wanneer er behoefte is aan meer dan 8 procent extra personeel ten opzichte van het huidige aantal werkzame personen in de branche, kan niet anders worden gesteld dan dat de problematiek groot is.’ De krappe arbeidsmarkt veroorzaakt een stijgend personeelsverloop, alsmaar moeilijker te realiseren planningen, hogere loonseisen en de noodgedwongen inzet van ondergekwalificeerd personeel.

Voor de langere termijn is volgens het onderzoeks- en marketingadviesbureau een collectieve imagocampagne richting scholieren, vrouwen en allochtonen ‘een essentiële zaak’. ‘Niet zozeer om het imago van de bouwbranche te veranderen (daar schort het volgens de geïnterviewden niet zozeer aan) maar meer om potentiële werknemers überhaupt op de bouw te attenderen.’ Gebeurt dat niet, dan wordt het in de toekomst nog moeilijker om jonge, capabele werknemers aan te trekken. Immers, concurrerende branches als het leger, de horeca en de supermarkten zijn op dit punt actiever, aldus het onderzoeksbureau.

Reageer op dit artikel