nieuws

Blue Moon gesel voor omwonenden

bouwbreed

Ambitieus is het project zeker, de kunst- en architectuurmanifestatie Blue Moon, die op 26 augustus in Groningen van start gaat. De financiering – er was nog een gat van 3,3 miljoen gulden – is inmiddels rond. Maar de bewoners van de binnenstad van Groningen zien de kunstzinnige nieuwbouwprojecten van de Japanse kunstenaar Toyo Ito met gemengde gevoelens verrijzen. Behalve het oorverdovende lawaai van de heimachines zeggen ze te kampen te hebben met scheurende gevels.

Het gemeentebestuur van Groningen wil in augustus en september bijna een maand lang groots uitpakken met een cultuur- en architectuurmanifestatie die uniek is voor het Noorden.

Metamorfose

In de binnenstad van Groningen komen vijf opvallende nieuwbouwprojecten, ontworpen door jonge internationale architecten onder supervisie van Ito. De bedoeling is een aantal lelijke plekken in het stadshart een ware metamorfose te laten ondergaan. Met andere woorden: rotte-kiezen op te vullen met mooie kroontjes.

Woningcorporatie Nijestee Vastgoed is ontwikkelaar van de woonobjecten, waarvan de bouw wordt uitgevoerd door aannemer Van Wijnen Groningen BV.

Desolaat

Volgens de gemeente moeten de objecten een samenhang bieden tussen ‘een desolaat gebied’ en de binnenstad. Een pretentieus en tot de verbeelding sprekend spektakel, maar een gesel voor de bewoners die in de buurt van de ‘rotte kiezen’ wonen.

In het beginstadium wisten omwonenden nog met succes het plan voor één gepland Blue Moon-pand in de Burchtstraat te verijdelen. In andere delen van de binnenstad, de Lutkenieuwstraat, de Oostersingel en de Prinsenstraat, begon de bouw van de pronkstukjes van de Japanse architect wel. Zeer tot ongenoegen van de omwonenden, die niets tegen de manifestatie op zich hebben, maar ongewild het slachtoffer zijn geworden van de grootscheepse voorbereidingen. Het oorverdovende lawaai van de aanhoudende hei- en bouwwerkzaamheden is een bron van ergernis.

Nog erger wordt het nu de bewoners in de gevels duidelijk zichtbare scheuren hebben geconstateerd. Eerst in de Prinsenstraat en nu ook in de Grote en Kleine Gang in de Groninger binnenstad, waar de bouw van een vier verdiepingen hoog glazen woonhuis is begonnen. De onvrede neemt daar toe.

De klachten over de schade stapelen zich op. Ze vallen uiteen in twee soorten: verstoring van de rust en duidelijk aantoonbare materiële schade aan de omliggende huizen. De bewoners zeggen bij woningcorporatie Nijestee geen gehoor te vinden.

Video-opnamen

Nijestee heeft zich ingedekt tegen eventuele schadeclaims. Woordvoerder H. Wever verklaart dat er vooraf speciale video-opnamen zijn gemaakt van de omliggende gevels. Volgens Wever zijn de bewoners in een zeer vroeg stadium geïnformeerd over de bouwactiviteiten van het Blue Moon-project. “Zijn er klachten over scheuren? Die hebben mij officieel dan nog niet bereikt”, zegt hij. “Wij hebben voorafgaande aan de bouw al geconstateerd dat er scheuren in de muren zaten. Die zijn dan ook zeker niet door het heien veroorzaakt. Maar als er achteraf gegronde klachten komen, zullen we die serieus nemen.”

Europapark

De hele zomer zal er nog hard gewerkt worden om de manifestatie precies op 26 augustus van start te kunnen laten gaan. Op die datum is de oplevering gepland. Behalve in de binnenstad, waar zich het architectonische gedeelte van de manifestatie afspeelt, zijn er in het kader van Blue Moon in het toekomstige Europapark (het huidige braakliggende terrein bij de Helpmancentrale) allerlei culturele activiteiten gepland.

De hele manifestatie kost 7,5 miljoen gulden.

‘Rotte-kiezenproject’ veroorzaakt scheuren in gevels

Reageer op dit artikel