nieuws

Bewoners inspecteren kustverdediging

bouwbreed Premium

Gedeputeerde A. Wildekamp controleerde zaterdag samen met bewoners uit Bergen aan Zee en Callantsoog de toestand van de kustverdediging ter hoogte van De Kerf en de Hondsbossche Zeewering. Op de lange termijn vormen deze plekken de zwakke schakel in de Hollandse zeewering, zo blijkt uit onderzoek. De stuurgroep Visie Hollandse Kust waarin Wildekamp zitting heeft, brengt deze problemen in kaart en adviseert de overheid uiteindelijk over de maatregelen die moeten worden genomen.

In een aantal discussierondes in de regio konden bewoners hun visie geven op de toekomst van de zeewering in Holland. Tijdens deze bijeenkomsten toonden relatief veel deelnemers zich ook bezorgd over de korte termijn. Zo maken sommigen zich zorgen over het feit dat er geen helm meer wordt geplant. De duinen beginnen daardoor te verstuiven, stellen ze.

De stuurgroep Visie Hollandse Kust neemt deze kwestie serieus en wilde daarom samen met bewoners de situatie met eigen ogen aanschouwen.

Reageer op dit artikel