nieuws

Bewijslast kwaliteit Vinex-huizen ligt bij gemeenten

bouwbreed

Gemeenten moeten staatssecretaris Remkes ervan overtuigen genoeg te hebben gedaan om de kwaliteit van Vinex-locaties te verbeteren. Als dat niet lukt, kunnen gemeenten fluiten naar de toegezegde rijkssubsidies als zij niet op tijd de afgesproken aantallen huizen opleveren.

Afgelopen weekeinde verliep de deadline om per regio een eigen invulling te geven aan het landelijk Handvest kwaliteit Vinex-locaties. Iedere Vinex-gemeente moet dus nu zijn plan klaar hebben hoe de resterende ruimte op de locaties wordt ingevuld met de uitwerking van particulier opdrachtgeverschap en andere kwaliteitsimpulsen.

De meeste plannen zijn inmiddels binnengekomen bij het ministerie van VROM, bevestigt woordvoerder Klein. Deze plannen zullen een cruciale rol spelen in de bewijsvoering in de richting van het Rijk als gemeenten in aanmerking willen komen voor uitstel van de overeengekomen opleverdata.

In dit geval gaat het om de Vinex-contracten tussen het Rijk en gemeenten, waarin harde afspraken vastliggen over aantallen woningen die voor een bepaalde datum moeten zijn opgeleverd. Daaraan zijn Rijkssubsidies gekoppeld van het ministerie van VROM (Besluit Locatiegebonden Subsidie: 5000 tot 10.000 gulden per woning. In binnensteden kunnen de bedragen oplopen tot 30.000 gulden), Binnenlandse Zaken en Financiën (Verfijningsregeling 10.000 gulden per woning) en Verkeer en Waterstaat (infrastructuur).

Omgooien

Veel gemeenten spelen met de gedachte plannen om te gooien om meer kwaliteit te bouwen, maar zijn bang vertraging in de uitvoering op te lopen. Want het kost tijd om contracten op de werkvloer tussen bouwers en gemeenten open te breken. Gemeenten willen bovendien zeker zijn dat het aanpassen van de bouwprogramma’s geen consequenties heeft voor de hoogte van de Rijkssubsidies. De Verfijningsregeling loopt bijvoorbeeld tot en met 2003 en vervalt daarna.

In ieder geval de gemeenten Pijnacker en Haarlemmermeer hebben die voorwaarde gesteld en wachten op antwoord van de ministeries alvorens de concrete deelplannen aan te passen. Ze hebben daarvoor brieven naar de bewindspersonen gestuurd. Wethouder Nuijt van Pijnacker is niet van plan de kwaliteitsslag door te zetten als de gemeente daarvoor zelf de rekening krijgt gepresenteerd. Ook Haarlemmermeer heeft plannen voor verdunning klaarliggen, maar wacht eerst op concrete toezeggingen van het Rijk.

Staatssecretaris Remkes heeft vorig jaar toegezegd niet te “millimeteren” over aantallen en later opgeleverde huizen. Voorwaarde is wel dat betere kwaliteit wordt gebouwd en de bewijslast daarvoor ligt uitdrukkelijk bij de gemeenten. Zij moeten de staatssecretaris overtuigen met concreet omgegooide plannen. Wie dat niet overtuigend genoeg doet, kan fluiten naar de subsidie.

Tweede ronde

Pas na afloop van de tweede ronde Vinex zal duidelijk zijn in hoeverre Remkes de toezeggingen nakomt die hij tijdens de eerste ronde heeft gedaan.

Vanaf dit najaar zal hij zijn ronde in zeventien afspraken langs alle Vinex-gemeenten herhalen. Tijdens die gesprekken over de voortgang en kwaliteit, maakt Remkes ook concrete afspraken over de subsidies.

Reageer op dit artikel