nieuws

Ballast Nedam en Woerden betwisten nu omvang van schade

bouwbreed

Ballast Nedam en de gemeente Woerden hebben in het geschil met de Evangeliegemeente De Weg hun strategie gewijzigd. Voor het eerst in de al tien jaar durende procedure gaf raadsman mr. J. Dingemans toe dat “er een foutje is gemaakt”, maar ontkende dat dit tot noemenswaardige schade aan het kerkgebouw heeft geleid.

Ballast Nedam, de gemeente Woerden en de Evangeliegemeente De Weg troffen elkaar deze week voor de zoveelste keer bij de Utrechtse rechtbank. De vertegenwoordigers van de kerk hadden hun hoop gevestigd op het eindrapport van hun deskundige ir. J. Oostveen, docent funderingstechniek aan de TU Delft. In 120 bladzijden reconstrueert Oostveen wat er in het najaar van 1991 precies is gebeurd, hoe de schade is ontstaan. En waarom het zijns inziens onomstotelijk vaststaat dat het zo is gegaan en niet anders. Samengevat: Oostveen stelt dat het de onjuist uitgevoerde zandsuppletie naast de kerk is geweest, waardoor het gebouw onherstelbaar is ontwricht.

Helaas voor De Weg kreeg Oostveen nauwelijks de gelegenheid zijn verhaal te doen. Rechter Den Hartog Jager was niet geïnteresseerd in technische uiteenzettingen.

Doemscenario

Daardoor werd het niet de beslissende eindronde, de ‘grande finale’ waarop de vertegenwoordigers van de kerk hadden gehoopt. Ofschoon hij pas op 17 mei uitspraak doet, liet Den Hartog Jager doorschemeren dat hij overweegt drie onafhankelijke deskundigen aan te wijzen. Een doemscenario voor De Weg, want dat kan betekenen dat alle onderzoekingen weer van voren af aan moeten worden overgedaan. Met alle torenhoge kosten van dien.

En waar haal je in dit kikkerlandje drie onafhankelijke deskundigen vandaan? De Evangeliegemeente heeft nog zijn bekomst van bemoeienis van de laatste onafhankelijke deskundige ir. J. Kruizinga, directeur van de stichting KOAC in Apeldoorn. Ontevreden over zijn aanpak, heeft De Weg de commerciële relaties van de stichting in kaart gebracht. Zo zou Kruizinga commerciële opdrachten hebben uitgevoerd voor zowel Ballast Nedam als de gemeente Woerden. Voor Kruizinga waren de kritische kanttekeningen aanleiding zich terug te trekken.

Hoe gaat het aflopen? De Weg heeft naast het rapport-Oostveen nog een tweede ijzer in het vuur: het Boerenleenbank-arrest van de Hoge Raad. Daarin wordt de bewijslast in dit soort geschillen bij de bouwende partij gelegd. Dit betekent dat Ballast Nedam moet bewijzen dat de schade niet door de zandsuppletie is veroorzaakt. Dat wordt moeilijk. En dat verklaart ook waarom Dingemans van strategie is veranderd. Als de causaliteit een gegeven is, valt er alleen nog te tornen aan de hoogte van de schade.

Reageer op dit artikel