nieuws

Atrium als reservoir voor energie

bouwbreed Premium

“Het is voor het eerst dat alle problemen rond ruimte, woonkwaliteit en duurzame energie zijn samengebracht en verpakt in een volledig nieuw concept”, zegt architect Bert Wauben over de 32 atriumwoningen in het Amstenraderveld in Brunssum.

De woningen zijn gebouwd door aannemersbedrijf Wilma Bouw BV Weert, in opdracht van Woonservice Het Adres in Brunssum. Het bijzondere aan de woningen schuilt in het optimaal omgaan met passieve en actieve zonne-energie. Het atrium dient als een opvangreservoir van energie, die van daaruit wordt opgeslagen of afgevoerd. Hierdoor wordt een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) bereikt van 0,7 (de norm voor woningen is momenteel 1,0). Ook wordt door het atrium optimaal gebruik gemaakt van daglicht.

Architect Wauben: “Dat is zeker voor woningen in de sociale huursector bijzonder laag te noemen. We zijn dan ook bezig proeven te nemen in de koopwoningensector, met laagtemperatuursystemen, vloerverwarming, warmtepomp en dergelijke, en dan blijkt dat een energiecoëfficiënt van slechts 0,3 haalbaar is.”

Hoge dichtheid

“De atriumwoningen bieden ook de mogelijkheid om te bouwen met een hoge dichtheid. Ze zijn aan twee en zelfs drie kanten te schakelen. Daardoor kunnen 55 woningen op één hectare, zonder dat daardoor de kwaliteit van wonen verminderd. Een ideale oplossing dus in dichtbevolkte steden.”

Het totale woonprogramma is aangebracht op één niveau en is gesitueerd in een carrévorm van tien bij tien meter. In het midden van dit carré is een transparant atrium aangelegd. Het atrium is de spil in het huishouden, maar bovenal de spil in de energiehuishouding. Wauben: “Door een ingenieus systeem wordt de zonne-energie opgeslagen dan wel naar buiten geventileerd. Op die manier fungeert het glazen dak als het ware als een klimaatgevel.”

Onderzoek

Het ligt in de bedoeling de kwaliteit van het wonen te toetsen. Om die reden worden de energieprestaties van de woningen gedurende een jaar gevolgd. Het verbruik en de daarmee samenhangende lagere lasten worden natuurlijk in eerste instantie bekendgemaakt aan de bewoners, maar ook de gasleverancier en de installateur gebruiken de cijfers voor verdere ontwikkeling van atriumwoningen.

Huurders reageren enthousiast op de nieuwe woonvorm. Bij de Brunssumse woningbouwvereniging kwamen driehonderd inschrijvingen binnen voor de 32 woningen.

EPC van 0,7 voor woningen in Brunssum

Reageer op dit artikel