nieuws

Atag bereidt afzet micro-warmte/kracht voor

bouwbreed Premium

Het kan haast niet anders of huishoudens en kleine bedrijven betrekken op korte termijn hun energie uit micro-warmte/kracht-systemen. Dat verwacht in elk geval Enatec; een consortium van energiebedrijf Eneco, fabrikant Atag en onderzoekcentrum ECN. Vanaf 2003 denkt Atag Verwarming de eerste apparaten op de markt te brengen.

Een jaar nadien begint in de visie van de fabrikant de serieproductie. Nog eens tien jaar later rekent de producent met een jaarlijkse afzet van 100.000 toestellen.

Het systeem Enatec werkt door middel van een Stirlingmotor en een roestvaststalen warmtewisselaar uit een Atag S-HR-ketel. De brander drijft de 1 kiloWatt-motor aan die daardoor maximaal 1 kilowatt elektriciteit en 6 tot 10 kilowatt warmte levert. Het rookgas passeert de wisselaar en staat daar de restwarmte af.

In voorkomende gevallen levert een piekbrander extra warmte aan de wisselaar. Op die manier neemt het vermogen toe tot 24 kilowatt. Het toestel beschikt over een boiler van 110 liter. Het systeem draait op basis van de warmtevraag bij een geluidsniveau dat overeenkomt met dat van een cv-installatie. Het ontwerp voorkomt ingrijpende aanpassingen in de woning. Het rendement valt onder de HR-klasse. De emissies moeten voldoen aan de norm Gaskeur SV en de warmwatervoorziening aan de Gaskeur CW-norm volgens Comfort-klasse 4.

Bijproduct

Het apparaat oogt als een cv-ketel die ‘ongemerkt’ en bij de huidige gasprijs tegen zo’n 6 cent per kilowattuur elektriciteit als bijproduct levert. Die kan in huis worden verbruikt of doorgegeven aan het elektriciteitsnet.

De elektriciteit komt uit een lineaire generator, aangedreven door een vrije zuiger Stirlingmotor. Dit recent ontwikkelde type combineert het Stirling-principe met een vrijwel onderhoudsvrije werking. Dat laatste komt doordat de zuigers vrij van stationaire delen lopen. ECN ontwikkelde met ECO Ceramics de warmtebron van de motor. De Amerikaanse Stirling Technology Company ontwikkelde de generator. De koppeling met het openbare net loopt via een gridbox van het Nederlandse Magnetics Enterprise. De box synchroniseert de generator met het net en bewaakt de kwaliteit van de opgewekte elektriciteit.

Volgens Enatec valt de gasrekening hoger uit, omdat het systeem 240 kubieke meter gas extra verstookt. De elektriciteitsrekening daalt evenwel aanzienlijk. Afhankelijk van het stookgedrag en de hoeveelheid verbruikte elektriciteit kan de som van de jaarlijkse energierekening een paar honderd gulden lager uitvallen.

Ook het milieu profiteert: vergeleken met wat een ‘gewone’ centrale uitstoot, brengt thuis elektriciteit opwekken bijna tweemaal minder koolstofdioxide en stikstofoxide in de lucht . Wanneer in de berekening van Enatec 5 procent ofwel 200.000 Nederlandse woningen van een micro-warmte/krachtkoppeling wordt voorzien, daalt de emissie van stikstofoxide met 100 ton.

De besparing aan aardgas beloopt dan 77 miljoen kubieke meter per jaar, ongeveer 1,5 procent van wat Gasunie jaarlijks afzet.

Reageer op dit artikel