nieuws

Alle bodemsaneringen Limburg onder de loep

bouwbreed Premium

“Elke dag worden we geconfronteerd met de aanblik van een tuin waarin niets, maar dan ook helemaal niets groeit. Wij raken volkomen gefrustreerd”. Luc Winants uit Sittard zit, net zoals vele andere bewoners van de wijk Ophoven al acht jaar met de gevolgen van een buitengewoon slordig uitgevoerde bodemsanering.

Het gaat om één van de Limburgse saneringen die inmiddels nader worden onderzocht. Want alle bodemsaneringen die de afgelopen decennia in Limburg zijn uitgevoerd, worden opnieuw aan een kritisch onderzoek onderworpen.

Alle dossiers worden uit de archieven gelicht. Waar onregelmatigheden worden geconstateerd, volgen nieuwe bodemsaneringen. Naast de Sittardse wijk Ophoven werden al eerder onregelmatigheden waargenomen bij de bodemsaneringen van het Lauraterrein in Kerkrade en het Emmaterrein in Brunssum.

Loopje

Bij die saneringen, die niet volgens afspraak werden uitgevoerd, zouden provinciale ambtenaren een loopje met de aanbestedingsregels hebben genomen. Momenteel wordt door de Rijksrecherche een onderzoek ingesteld en is de provincie bezig met vervolgonderzoeken.

Gedeputeerde Staten van Limburg kreeg van alle kanten veel kritiek dat er jarenlang weinig tot geen toezicht is geweest op de wijze waarop provinciale ambtenaren de miljoenenbudgetten beheerden. De oppositiepartijen vroegen om een extern onderzoek naar de rol van Gedeputeerde Staten. Volgens commissaris van de koningin Van Voorst tot Voorst wordt die rol ook duidelijk uit de nu lopende onderzoeken.

In beeld

Voorlichter Albersen van de provincie Limburg: “Om hoeveel saneringen het gaat, is nog niet bekend. Alle zaken worden de komende weken in beeld gebracht. Eerst moet er een plan van aanpak komen hoe we in beeld krijgen om welke saneringen het gaat en ook op welke plaatsen eventueel nieuwe bodemmonsters moeten worden genomen. Over een paar weken is er veel meer duidelijkheid. In de vergadering is aangegeven dat we deze zaak opnieuw gaan onderzoeken.”

In de Statencommissie Algemene Zaken hield de gedupeerde Luc Winants uit Sittard een vurig pleidooi om Limburgers die leven op gesaneerde grond, niet langer in onzekerheid te laten. Hij zei: “Bestuurders en ambtenaren in Limburg zijn inmiddels beschadigd door de wijze waarop bodemsaneringen in deze provincie hebben plaatsgevonden. Maar wat de burger daardoor heeft meegemaakt trekt veel minder de aandacht. Zij worden nog elke dag geconfronteerd met de aanblik van een dodenakker, een tuin waarin alles dood is. Er moet nu toch echt eens een einde komen aan deze malaise. We raken volledig gefrustreerd”.

Reageer op dit artikel