nieuws

Acties schilders op komst na cao-breuk

bouwbreed Premium

De vijfde onderhandelingsronde voor de schilders-cao is uitgelopen op een breuk. De door de bonden geëiste prijscompensatie was het belangrijkste breekpunt. Een ultimatum en acties liggen in het verschiet.

De werkgevers zijn verbaasd en teleurgesteld over het opstappen van de bonden uit de onderhandelingen. “Wij hebben in deze overlegronde een pakket voorstellen op tafel gelegd, dat in twee jaar een loonkostenstijging van zo’n 10,5 procent betekent”, zegt de Fosag.

De voorstellen van werkgevers houden in een loonsverhoging van 9 procent structureel in 2 jaar en een extra verhoging van de lonen van schilders in opleiding met 1,75 procent. Daarnaast is sprake van een verhoging van het budget met circa 20 procent voor rouw-, kraam- en palliatief verlof (stervensbegeleiding) en voor kinderopvang en uitbreiding van het aantal seniorendagen.

In aanvulling daarop vragen werkgevers een wezenlijke stap op weg naar modernisering van de cao door de invoering van de mogelijkheid voor ondernemingen om in overleg met de werknemers af te wijken van cao-bepalingen. Ook stellen zij voor arbeidsvoorwaarden uit te kunnen ruilen, het zogenoemde cafetaria-systeem. “De bonden wensen deze vernieuwingen klaarblijkelijk niet en stellen steeds meer voorwaarden en beperkingen. De cao zal daardoor onwerkbaar worden”, aldus de Fosag.

De werkgeversorganisatie vindt dat de bedrijfstak is gebaat bij een goede, werkbare en op continuïteit van de ondernemingen gerichte cao waarin ook verdere terugdringing van werkloosheid in de winter wordt gerealiseerd.

Flexibilisering

FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV kijken heel anders tegen de onderhandelingen aan. “De werkgevers wilden over geen van onze voorstellen praten”, zegt FNV-onderhandelaar N. Schotanus.

“Het enige dat wij moesten doen was onverkort meegaan met hun voorstellen over flexibilisering. Onze randvoorwaarden, onder andere over de wettelijke bevoegdheden van ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging, legden zij naast zich neer.”

Zijn CNV-collega L. Raadgever voegt daaraan toe dat zaken als zorgverlof en dergelijke weliswaar besproken zijn, “maar de werkgevers wilden niet praten over bovenwettelijk verlof.”

Maximering

Ook het loonbod kon geen genade vinden in de ogen van de bonden. “Afgezien van het feit dat de werkgevers geen prijscompensatie willen, zelfs niet als daar net als in de bouw-cao een maximering in zit, wilden zij alle verdere extra’s, zoals een verbetering van de onkostenvergoedingen, korten op de 5 procent voor dit jaar. In feite was het dus geen loonbod, maar een loonkostenbod van de werkgevers”, aldus Schotanus.

Jongeren zouden een sigaar uit eigen doos krijgen. “Die werken zoals ook elders in de bedrijfstak vier dagen. De werkgevers willen het loon over die vier dagen verdelen over vijf dagen. Ter compensatie zouden ze dan 1,75 procent erbij krijgen”, aldus Raadgever.

De bonden gaan nu de leden raadplegen. “Dat zal wel even duren. Maar ze zullen ongetwijfeld negatief reageren. We bereiden dus ook al een ultimatum en acties voor.”

Reageer op dit artikel