nieuws

Wethouder Köhler is controle over Noord-Zuidlijn kwijt

bouwbreed Premium

Toch vreemd dat wethouder Köhler zo gestresst reageerde op vragen van raadsleden over de veiligheid van het toekomstige metrostation Rokin. Waarom volstond hij niet met het eenvoudigste antwoord dat hij had kunnen geven: ‘De Stedelijke Woningdienst heeft mij verzekerd dat de berichten in Cobouw over onveilige trappen onjuist zijn.’ (of woorden van gelijke strekking).

De vragenstellers – G. Frankfurter (D66), W. Paquay (SP) en G. van Oudenallen (Mokum Mobiel) – zouden daar vrijwel zeker genoegen mee hebben genomen. De meest aandringende van de drie, Frankfurter, had slechts gevraagd of de wethouder hem wilde geruststellen dat er van de zijde van de brandweer geen bezwaren zijn tegen het bouwplan. Makkelijker kun je ze niet krijgen.

In plaats van woorden van geruststelling kwamen er hele rare, ongecontroleerde zinnen uit zijn mond. Geagiteerd: “Ik weet niet uit mijn hoofd hoe breed elke roltrap is. Ik weet niet wat de brandweer hierover in 1998 heeft geschreven. En ik ben ook niet van plan de berichten over onveiligheid te laten checken. Het is bijna niet doenlijk om alle misverstanden uit de weg te ruimen. Als u dat wél wilt, dan moeten daarvoor enkele miljoenen aan de begroting worden toegevoegd.”

Het is de overspannen reactie van iemand die de controle over het project kwijt is. Wat gaat er gebeuren als de vragen lastiger worden? Als er wél om een archiefonderzoek naar de briefwisseling van de brandweer over de Noord-Zuidlijn wordt gevraagd?

Onjuist

Er is alle aanleiding voor een dergelijk onderzoek. Het is in ieder geval aantoonbaar onjuist wat wethouder Köhler gisteren zei over de verwerking van het advies van de brandweer. Letterlijk: “Er wordt alleen een bouwvergunning verleend als het bouwplan conform het advies van de brandweer is.” Even letterlijk staat er in de gelijkwaardigheidsnotitie van het Bureau Projectbegeleiding en Advies van de Stedelijke Woningdienst (22 mei 2000): “Nu het advies van de brandweer niet in het bouwplan is verwerkt, moet worden bezien of met de voorgestelde ontsluiting van het station op een gelijkwaardige wijze aan de voorschriften van het Bouwbesluit kan worden voldaan.”

Ontslag

Cobouw beschikt over meer documenten die de bezwaren van de brandweer tegen de nieuwe metro onderstrepen. Op 3 november 1998 schrijven vier medewerkers van de afdeling Preventie aan de ondernemingsraad: “Wij maken ons ernstige zorgen omtrent de passieve brandveiligheidsvoorzieningen, zoals voldoende vluchtwegen etcetera, ten behoeve van een adequate en bovenal veilige inzet van brandweerpersoneel, onze collega’s!”

De vier krijgen op 23 november een brief terug van de commandant ir. H. Ernst, waarin met ontslag wordt gedreigd.

Toen raadslid Paquay deze correspondentie ter sprake bracht, gaf Köhler niet thuis: “Voor vragen over de brandweer moet u bij de portefeuillehouder brandweer zijn.”

Dat hadden we inmiddels wel begrepen: de verkeerde wethouder van de verkeerde partij (GroenLinks) zit op de verkeerde stoel.

Reageer op dit artikel