nieuws

Weg naar cao afbouwsector nog vol hobbels

bouwbreed

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf (5000 ondernemingen en 32.000 werknemers) zullen vermoedelijk moeizaam verlopen. Tenzij van het woensdagnacht bereikte cao-akkoord in de bouw een positieve werking uitgaat, die de beide onderhandelingsdelegaties snel tot wederzijdse concessies doet verleiden.

analyse

Maar schilders spiegelen zich niet altijd aan bouwvakkers. Hoewel de afbouw, in tegenstelling tot de bouw, geen echte stakingstraditie kent, gingen de schilders twee jaar geleden acht dagen achtereen de straat op voor een nieuwe cao. In de bouw kwamen beide partijen in 1999 zonder acties tot een akkoord.

Het principe van een moderne, meer flexibele cao, zoals Fosag nu voorstelt, hoeft niet perse tot botsingen te leiden. Veel zal afhangen van de uitwerking van de te maken afspraken. De bonden zeggen ook te streven naar een moderne cao die de mogelijkheid geeft ‘maatwerk te leveren op individueel niveau’. ‘Iedereen die dat wil, moet de mogelijkheid hebben om met zijn werkgever individuele arbeidsvoorwaarden af te spreken die aansluiten op de eigen behoeften’, stelt FNV Bouw. Een formulering die overeenkomt met de uitgangspunten van het cafetariamodel. Bovendien zegt Fosag toe dat als arbeidsvoorwaarden op individueel ondernemingsniveau worden verruimd, steeds overleg zal worden gevoerd met de vertegenwoordiging van de werknemers in de bedrijven.

Een voorbeeld van flexibiliteit waarover de bonden minder enthousiast zullen zijn, is het idee van Fosag een urencontract in te voeren. De arbeidsrelatie is daarbij gebaseerd op een gemiddeld aantal uren per jaar; niet langer staat centraal het aantal te werken uren per week. Toen Kruiderink enkele maanden geleden in een interview met Cobouw het idee voor het eerst lanceerde, reageerde sectorbestuurder C. Verhoef van FNV Bouw uiterst kritisch. “Het idee op zich spreekt ons wel aan, maar als het op de invulling aankomt, staan we lijnrecht tegenover de werkgevers. Want zij zullen in de praktijk willen bepalen wanneer er gewerkt wordt.”

Conflictpunten

Een groot aantal andere conflictpunten ligt in het verschiet. Allereerst de looneis van de bonden van circa 6 procent. ‘Werkgevers stellen vast’, formuleert Fosag’, ‘dat in verband met de concurrentieverhouding met bedrijven die niet onder de cao vallen, maar ook wegens andere gestegen kosten, de loonkosten niet sterker zullen kunnen stijgen dan de maatschappelijk trend in Nederland.’ Zo’n 4 procent dus.

In het maartnummer van Fosag-actueel het orgaan van de werkgevers, karakteriseerde de schildersorganisatie de ‘werknemerswensen’ als ‘extreem ver’. En Fosag-voorzitter J. van de Worp verklaarde eind vorig jaar zich zorgen te maken over de hoge looneisen van met name FNV Bouw en het oplopen van de inflatie. “Wij verkopen hoofdzakelijk handwerk. De loonkosten in de schildersbranche bedragen 80 tot 85 procent. Als die hoge looneisen worden doorgezet, hou ik mijn hart vast.”

Dat de werkgevers geen bijzondere afspraken meer willen maken op het terrein van de uitzendarbeid, zal bij de werknemersorganisaties niet goed vallen. Het standpunt van FNV Bouw laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘Voor uitzendkrachten is de (schilders)cao volledig van toepassing. Het bedrijf dat uitzendkrachten inleent, moet de cao toepassen.’

Werkgevers en werknemers zullen echter wel een gezamenlijke oplossing voor dit probleem vinden. De nieuwe bouw-cao reikt hen de hand. De sociale partners in de bouw gaan in overleg met minister Vermeend van Sociale Zaken over de status van de cao. Beide partijen zullen zich ervoor inzetten dat de cao ook op het punt uitzendarbeid zo snel mogelijk algemeen verbindend wordt verklaard.

Duur

Wat betreft de duur van de cao staan beide partijen ook tegenover elkaar. De werkgevers willen een akkoord voor twee jaar, de bonden willen zich slechts voor één jaar vastleggen. Een mogelijk conflictpunt is ook de wens van de werkgevers geen aanvullingen meer te geven op uitkeringen van zieke werklozen.

Beide partijen zullen de nodige hobbels moeten nemen in de onderhandelingen. Al zegt hij het niet, Fosag-directeur E. Kruiderink ziet ook in dat een nieuwe schilders-cao er niet zomaar is. Als de onderhandelingen muurvast zitten, is aanpassing van de strategie nodig. “Vooraf merken werkgevers echter op dat het verloop van de onderhandelingen ertoe kan leiden dat tijdens die onderhandelingen gewijzigde of nieuwe voorstellen worden geformuleerd.”

Reageer op dit artikel