nieuws

Warmte, koude en kracht gaan samen

bouwbreed

Warmte/koude/kracht-koppeling. Zo heet het concept dat onderzoekers van het Duitse Fraunhofer Instituut voor Milieu, Veiligheid en Energietechniek (UMSICHT) in Oberhausen voorbereiden. De installatie bestaat uit een brandstofcel, een gasmotor en een microturbine. Metingen moeten het bewijs leveren dat decentrale energieverzorging de stabiliteit van het openbare net overeind houdt.

De brandstofcel werkt op basis van een polymeerelektrolytmembraam en levert 250 kilowatt. De microturbine geeft 30 kilowatt, terwijl de gasmotorinstallatie een elektrisch vermogen van 300 kilowatt biedt.

Hieruit ontstaat 700 kilowatt nuttige warmte. Tijdens warme dagen verandert een deel in koeling. Op die manier draait de installatie het hele jaar door met gelijkblijvend vermogen. Voorlopig verstookt de installatie aardgas, op termijn te vervangen door mijngas. UMSICHT verbruikt de elektriciteit en warmte in het eigen gebouw. Eventuele overschotten gaan naar de stadsverwarming en het openbare net.

Het instituut werkt samen met de Duitse Maatschappij voor Innovatieve Energie-omzetting en -opslag (EUS), Alstom Energietechniek en AEG SVS.

Samenhang

Het project gaat vooral in op de samenhang tussen aggregaten die installatietechnisch zijn gescheiden, maar elektrisch en warmtetechnisch zijn gekoppeld. Het verzamelen en verdelen van de warmte in het UMSICHT-gebouw stelt uitermate hoge regeltechnische eisen.

De nadruk ligt op het gedrag van het decentrale aggregaat. De onderzoekers gaan ervan uit dat dergelijke installaties steeds belangrijker worden op een geliberaliseerde energiemarkt. Metingen moeten uitwijzen hoe dan de stabiliteit van het net overeind blijft. Om die reden moet het systeem als een actief filter op de vermogensvraag kunnen reageren en snel blindvermogen geven of compenseren als de frequentie uit de hand loopt. Opvangen van spanningsdaling behoort ook tot de taken.

Dat alles gebeurt door ‘online’ besturing. Het ziet er nu al naar uit dat constructie van de programmatuur verre van eenvoudig is. Dat geldt ook voor de berekening van vermogenslasten.

Reageer op dit artikel