nieuws

Vinex-contract Ypenburg op werkvloer opengebroken

bouwbreed

Ypenburg is een van de eerste Vinex-locaties waar het lopende contract tussen gemeente en bouwcombinatie is opengebroken. De opzet van deelplan 13 (Brasacker) is inmiddels drastisch gewijzigd om meer kwaliteit te realiseren. Daarbij zijn alle oorspronkelijke tekeningen in de prullenbak beland.

In de praktijk betekent dit dat 530 huizen worden gebouwd in plaats van 724. De oorspronkelijke plannen voor de Pijnackerse wijk gingen uit van 41 huizen per hectare; dat is verdund naar 30 per hectare. In de plannen is veel meer ruimte gemaakt voor twee- en vier-onder-éénkappers ten koste van rijtjeshuizen. Ook wordt meer geïnvesteerd in de openbare ruimte en met name in groen en speelgelegenheden.

Pijnacker is daarmee een van de eerste gemeenten die daadwerkelijk de contracten op de werkvloer durft open te breken. Naar aanleiding van de discussie over de kwaliteit van Vinex-locaties wordt wel veel gepraat, maar er verandert nog maar weinig. Op Ypenburg is het bewijs geleverd dat ook aan ‘wurgcontracten’ kan worden gesleuteld.

Het gros van de nieuwbouw bestaat nog steeds uit rijtjeshuizen met een beukmaat van 5,40 meter en een klein tuintje. Veel gemeenten kijken de kat uit de boom en wachten in elk geval tot 2005 als de tweede fase Vinex wordt afgesproken en nieuwe contracten worden gesloten.

De in het BOY (Bestuurlijk Overlegorgaan Ypenburg) samenwerkende gemeenten (Rijswijk, Leidschendam, Nootdorp en Pijnacker) hebben zelf het initiatief genomen om het contract uit 1997 met de bouwcombinatie met Smit’s Bouwbedrijf en Bouwfonds ter discussie te stellen. Wethouder Nuyt van Pijnacker is vice-voorzitter van dit orgaan dat speciaal is opgetuigd om de ruim 13.000 huizen op Ypenburg te realiseren.

Risico

Na enkele stevige onderhandelingsronden waren de contractpartners ervan overtuigd dat meer kwaliteit en verdunning haalbaar waren. De hogere verkoopprijzen maken het – op papier – mogelijk de meerkosten van de vertraging en inrichting van openbare ruimte te financieren.

De onderhandelingen zijn eind vorig jaar begonnen en vorige maand zijn de contracten opengebroken, aangepast en opnieuw getekend. Nog eind dit jaar komen de eerste huizen daarvan in de verkoop. Dat is dus ruim voor de grootschalige aanpassingen die staatssecretaris Remkes voor 2005 wil bereiken op de Vinex-locaties.

Het openbreken van het contract betekent een financieel risico van enkele miljoenen guldens. De gemeente loopt mogelijk meer dan 10.000 gulden per woning aan rijkssubsidie mis, omdat zij de afspraak met het Rijk van 6000 opgeleverde woningen in 2005 niet kan nakomen. Door de koerswijziging treedt zes tot twaalf maanden vertraging in de uitvoering op.

Remkes heeft steeds geroepen dat hij gemeenten die plannen omgooien vanwege een kwaliteitsslag, niet wil straffen. Pijnacker heeft op dit moment nog niets zwart op wit bevestigd gekregen. De wethouder vertrouwt voorlopig op de mondelinge toezegging van Remkes dat hij gaat praten met zijn collega’s van Binnenlandse Zaken en Financiën die de subsidies verstrekken.

De gemeente verwacht dat Remkes zijn toezegging nakomt. Wethouder Nuijt beschouwt deelplan 13 van Ypenburg wat dat betreft als testcase.

Op pagina 3: Bestaande plannen belanden in de prullenbak.

Reageer op dit artikel