nieuws

Vijf consortia in de race voor aanleg A59

bouwbreed Premium

Voor de ombouw van de N50 tussen Den Bosch en Oss tot de autosnelweg A59 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Brabant vijf consortia geselecteerd, met bedrijven uit Nederland, Spanje, Frankrijk en de Verenigde Staten. Na een Europese aanbesteding zijn deze combinaties uitgenodigd deel te nemen aan de onderhandelingen over het definitieve contract. Eind dit jaar valt hierover een besluit.

Het gaat om de volgende combinaties:

* Boeygues Travaux Publics SA (Frankrijk), Koop Tjuchem BV en Ooms Avenhorn Groep BV

* Cintra Consesiones de Infraestructuras de Transporte SA en Ferrovial Agromán SA (beide Spaans)

* DBFM De Poort van Den Bosch bestaande uit Koninklijke BAM NBM NV, Boskalis BV en het Amerikaanse Fluor Daniel BV

*Route 59 bestaande uit HBG Civiel BV, Ballast Nedam Infra BV, Ballast Nedam Internationaal BV, Rabobank Internationaal, Egis projects en NIB Capital Bank

* Viagora Heijmans NV, Dura Vermeer Groep NV en Van Hattum en Blankevoort/KWS.

De bedoeling is dat met een van de consortia een contract wordt gesloten voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de financiering van de aanleg van de snelweg. Uitgangspunt daarbij is dat het stuk A59 vervroegd wordt aangelegd. Het Rijk heeft hiervoor pas in 2007 geld beschikbaar. De provincie Noord-Brabant heeft van minister Netelenbos (Verkeer en waterstaat) toestemming gekregen als opdrachtgever te fungeren en wil de weg in 2003 klaar hebben.

Vervroegde aanleg

Het uitverkoren consortium moet dus zelf zorgen voor de financiering van het project. In ruil daarvoor verstrekt de provincie een jaarlijkse vergoeding waaruit de betrokken bedrijven hun marge moeten halen. Noord-Brabant loopt hierbij vooruit op een rijksbijdrage die de provincie vanaf 2007 ontvangt uit het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur en Transport MIT. Daarin heeft minister Netelenbos 240 miljoen gulden gereserveerd voor het project.

Of het pps-project, dat in zijn vorm uniek is voor Nederland, daadwerkelijk doorgaat, blijkt pas als de biedingen bekend zijn. Door een strak tijdschema te volgen, wil Brabant de vervroegde aanleg gestalte geven. Verantwoordelijk gedeputeerde Van Vugt benadrukt dat dit niet tegen elke prijs zal gebeuren. “Best value for money is het uitgangspunt”.

Reageer op dit artikel